'มข.' เปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา สวยสุขภาพดีครบจบที่เดียว

'มข.' เปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา สวยสุขภาพดีครบจบที่เดียว

มข. เปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Cellular Therapy Center) บำบัดรักษาภาวะเข่าเสื่อม การรักษาแผลเรื้อรัง การรักษาภาวะผมบางและหลุดร่วงง่าย การรักษาฟื้นฟูผิวหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ

Cellular Therapy Center เพิ่มประสิทธิภาพรักษาโรคจากความเสื่อมและโรคเรื้อรัง การรักษาด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น สามารถให้บริการการบำบัดรักษาภาวะเข่าเสื่อม การรักษาแผลเรื้อรัง การรักษาภาวะผมบางและหลุดร่วงง่าย การรักษาฟื้นฟูผิวหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ

 

ล่าสุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Cellular Therapy Center) โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มี รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ปัญจรัก รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา ชั้น 8 อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

'มข.' เปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา สวยสุขภาพดีครบจบที่เดียว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านเซลล์บำบัดรักษา ในการพัฒนานวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงด้านเซลล์บำบัดรักษาที่ได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นในการศึกษาวิจัย และ พัฒนาการรักษาโรคเรื้อรัง โรคที่เกิดจากความเสื่อม และ ภาวะต่างๆ ด้วยเซลล์บำบัดรักษาชนิดต่างๆ

 

"ตลอดจน พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดรักษา (Cellular immunotherapy) และ จะเปิดให้บริการการรักษาที่เป็นการแพทย์ทางเลือกด้วยเซลล์บำบัดรักษา ตามวิสัยทัศน์ “ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางด้านเซลล์บำบัดรักษาที่ให้การรักษาการแพทย์ทางเลือกด้วยนวัตกรรมการแพทย์เทคโนโลยีขั้นสูง”

 

'มข.' เปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา สวยสุขภาพดีครบจบที่เดียว

 

 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ที่ให้บริการการรักษาที่เป็นการแพทย์ทางเลือกด้วยเซลล์บำบัดรักษาที่จะช่วยส่งเสริมผลการรักษา และ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสำหรับโรคที่เกิดจากความเสื่อมและโรคเรื้อรังอื่นๆ ตลอดจนโรคมะเร็ง

 

นอกจากนี้ เซลล์บำบัดรักษายังมีประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมสุขภาวะช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะสามารถรองรับกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัย จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะได้รับการรักษาด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซลล์บำบัดรักษาอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ปัญจรัก รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า Cellular therapy center เป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาการรักษาที่เป็นนวัตกรรมการแพทย์ทางเลือกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยเซลล์บำบัดรักษา โดยเซลล์บำบัดรักษาอย่างง่ายที่ศูนย์จะเปิดให้บริการในระยะแรก คือ การรักษาด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น คือ Platelet rich plasma (PRP) therapy ซึ่งสามารถให้บริการการบำบัดรักษาหลายด้าน อาทิ การรักษาภาวะเข่าเสื่อม เหมาะสำหรับผู้ป่วยเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้น มีผลเด่นในการช่วยลดอาการปวดเข่า และ ช่วยชะลอการเสื่อมของข้อเข่า

 

การรักษาแผลเรื้อรัง ซึ่ง PRP จะช่วยกระตุ้นกระบวนการ การสร้างเนื้อเยื่อและหลอดเลือดใหม่ สำหรับช่วยในกระบวนการหายของแผล ซึ่งอัตราการหายของแผล ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือ การ ล้างและดูแลแผลของผู้ป่วยด้วย การรักษาภาวะผมบางและหลุดร่วงง่าย PRP จะช่วยกระตุ้นให้รากผมแข็งแรงมากขึ้นและช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมแต่ละจุดมีการควบคุมคุณภาพและปริมาณของ PRP ที่ฉีดในแต่ละจุด การรักษาฟื้นฟูผิวหน้า PRP จะช่วยกระตุ้นการสร้าง คอลลาเจนของผิวหน้า ลดรอยฝ้า กระ และจุดด่างดำให้จางลง ตลอดจนช่วยฟื้นฟูสภาพผิว และลดรอยเหี่ยวย่นของผิวหน้า