มข. มอบแบบจำลอง AI สถาปัตยกรรมเปือยน้อย หนุนการท่องเที่ยวชุมชน

มข. มอบแบบจำลอง AI สถาปัตยกรรมเปือยน้อย หนุนการท่องเที่ยวชุมชน

มข. ส่งมอบแบบจำลอง AI สถาปัตยกรรมศาสนสถานในอารยธรรมขอมบนพื้นที่ จ.ขอนแก่น ให้แก่ ททท. พัฒนารูปแบบภาพสามมิติ วีดีโอ และแอปพลิเคชั่น เพื่อส่งเสริมการ 'ท่องเที่ยวชุมชน'

สำหรับโครงการ การพัฒนาแบบจำลองเสมือนของสถาปัตยกรรมศาสนสถานในอารยธรรมขอมบนพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ.2564-2565 เป็นการดำเนินงานโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการจาก ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบจำลองเสมือนของสถาปัตยกรรมศาสนสถานในอารยธรรมขอมบทพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และ เพื่อพัฒนาแบบจำลองเสมือนของสถาปัตยกรรมศาสนสถานในอารยธรรมขอมบทพื้นที่จังหวัดของแก่น ในรูปแบบภาพสามมิติ วีดีโอและแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

 

ดร.ฮาวา วงศ์พงษ์คำ เจ้าของโครงการการพัฒนาแบบจำลองเสมือนของสถาปัตยกรรมศาสนสถานในอารยธรรมขอมบนพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ คือ ต้องการที่จะทำประโยชน์ต่อชุมชน เนื่องจากตนเองมีความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และ ได้เรียนต่อยอดที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้ได้รู้ว่าพื้นถิ่นมันมีความสำคัญ

 

มข. มอบแบบจำลอง AI สถาปัตยกรรมเปือยน้อย หนุนการท่องเที่ยวชุมชน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

"ที่เลือกศึกษาปราสาทขอม เพราะว่าเป็นสิ่งที่คงทน สะท้อนวิธีคิดของคนในสมัยนั้น ประกอบกับ อยากจะให้ชุมชนเห็นว่าก่อนที่จะพังเมื่อ 2000 ปีก่อน สิ่งปลูกสร้างนี้มีลักษณะอย่างไร เราจึงนำนวัตกรรม เข้ามาบวกกับองค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น กรมศิลป์ จากท่านนักวิชาการต่าง ๆ ต่อจากนั้นก็นำไปเปรียบเทียบ เทียบเคียง ปราสาทเปือยน้อย ที่สร้างสมัยศิลปะบาปวน เทียบเคียงกับในยุคสมัยใกล้เคียงกัน เมืองต่ำบ้าง เป็นของพนมรุ้งบ้าง แล้วจึงเกิดแบบสันนิษฐานนี้ขึ้นมา"

 

จัดทำแอปพลิเคชั่น เป็นสารคดี โดยการซ้อนของ Metaverse ซ้อนภาพสามมิติเข้าไป ซึ่ง นักท่องเที่ยว ผู้สนใจสามารถชมแบบจำลองเสมือนของสถาปัตยกรรมปราสาทเปือยน้อย พร้อมถ่ายรูปตนเองพร้อมปราสาทจำลองเสมือนได้ โดยการใชแอปพลิเคชั่น สแกนคิวอาร์โค้ด ณ บริเวณนี้

 

มข. มอบแบบจำลอง AI สถาปัตยกรรมเปือยน้อย หนุนการท่องเที่ยวชุมชน

 

ดร.ฮาวา กล่าวอีกว่า ความสนุกของการทำ Project นี้ เป็นความสนุกบวกกับความภาคภูมิใจ เพราะว่า ได้ร่วมงานกับชาวอำเภอเปือยน้อย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาก ทั้งผู้นำชุมชน ท่านผู้ว่า ท่านนายอำเภอ ท่านปลัด กลุ่มชาวบ้าน และ กลุ่มเล็กๆที่รักปราสาทเปือยน้อย ที่เขาทำเพจ และการทำงานวิจัย เป็นการนำความรู้ของเราไปทำในสิ่งที่เขาต้องการ หลังการส่งมอบแล้วจะไม่หยุดแค่นี้ จะพัฒนาเป็นงานวิจัยชิ้นใหม่ ที่กำลังทำอยู่ เป็นภาพสันนิษฐาน การฉายแสง Scale จริง 1 ต่อ 1 ซึ่งจะทำให้ผู้ชม ได้รู้ว่าของจริงยิ่งใหญ่ขนาดไหน โดยแสดงในเดือนเมษายนนี้ ในงานบุญบวงสรวงของปราสาทเปือยน้อย นั้นปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่งานบวงสรวงที่มีงานแบบภาพสันนิษฐานเป็น Background ข้างหลังซึ่งมันเป็นปีแรกของภาคอีสาน

 

มข. มอบแบบจำลอง AI สถาปัตยกรรมเปือยน้อย หนุนการท่องเที่ยวชุมชน

 

นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย เปิดเผยว่า อำเภอเปือยน้อยโชคดีมีโบราณสถานที่ถือว่าเป็นต้นทุนของพื้นที่ จากที่เรามีของดีของเด่นเป็นต้นทุนอยู่แล้ว เราจึงคิดต่อยอดว่าทำอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านของเศรษฐกิจ ด้านสังคม หรือแม้แต่ศิลปวัฒนธรรม โครงการการพัฒนาแบบจำลองเสมือนของสถาปัตยกรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ ผมดูแล้วชื่นชม อย่างน้อย สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับพี่น้องประชาชน ในการที่เข้ามารับรู้ ตัวปราสาท ถ้าสมบูรณ์จะเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือ เป็นกิจกรรมนึงที่เราจะจัดขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะเสริมการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

มข. มอบแบบจำลอง AI สถาปัตยกรรมเปือยน้อย หนุนการท่องเที่ยวชุมชน