วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองทารก เด็กเล็ก หายใจผิดปกติเวลานอน

วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองทารก เด็กเล็ก หายใจผิดปกติเวลานอน

รศ.รพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล (หมอนิธิพัฒน์) โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และได้เผยบทความเรื่องผลของ PM 2.5 ต่อทารกในครรภ์จนถึงวัยเด็กเล็ก ยิ่งตอกย้ำความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ล่าสุด รศ.รพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล (หมอนิธิพัฒน์) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น PM 2.5 ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น และแนะนำการปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสม

ขณะเดียวกัน หมอนิธิพัฒน์ ก็ได้เผยบทความเรื่องผลของ PM 2.5 ต่อทารกในครรภ์จนถึงวัยเด็กเล็กโดยชี้ให้เห็นว่า PM 2.5 ต่อเด็กนั้นจะส่งผลให้เด็กหายใจผิดปกติระหว่างนอน และง่วงนอนมากตอนกลางวัน ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง และเด็กที่แรกคลอดไม่แข็งแรงต้องเข้าไอซียูจะพบความผิดปกติได้มากขึ้น ที่น่าแปลกใจคือเด็กที่กินนมแม่จนถึง 6 เดือน ก็พบความผิดปกติมากขึ้นด้วย

ในเมื่อประชาชนที่ควรจะเป็นใหญ่ แต่กลุ่มคนที่ไปเป็นใหญ่เขายังไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน พวกเราต้องหันมาดูแลตัวเองเพื่อลดความสูญเสียไปชั่วคราวก่อน พอถึงอีก 2 เดือนข้างหน้า จะมีวันหนึ่งเรียกว่าวันเลือกตั้งทั่วไป จะมีกลุ่มคนที่เรียกว่าพรรคการเมืองยกยอให้ประชาชนเป็นใหญ่ได้ 1 วัน หลังจากนั้นเขาคงถีบหัวเราส่งเช่นเคย แต่พวกเราสามารถรวมตัวกันเปลี่ยนชะตากรรมนี้ได้ เหมือนการดูแลตัวเองในสถานการณ์วิกฤตฝุ่น PM 2.5 ดังนี้

หมั่นตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งข้อมูลของรัฐและเอกชน หรือใช้เครื่องวัดปริมาณฝุ่นแบบพกพา เพื่อวางแผนกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสม

เมื่อค่า PM 2.5 ในขณะนั้น (ค่ารายชั่วโมง) ขึ้นสูงเกินเกณฑ์ คือ

1.สูงกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กลุ่มเสี่ยง (เด็ก คนท้อง ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคปอด-หัวใจ-ไต-สมองเรื้อรัง) งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง คนทั่วไปลดและปรับเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2.สูงกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุกคนต้องงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ยกเว้นคนที่ต้องทำหน้าที่บริการสาธารณะ ให้ใส่หน้ากาก N95 ตลอดเวลา

3.สูงกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุกคนควรอยู่ในตัวอาคารซึ่งติดตั้งระบบระบายและฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ยกเว้นคนที่ต้องทำหน้าที่บริการสาธารณะ ให้ใส่หน้ากาก N95 ตลอดเวลา และจำกัดช่วงเวลาปฏิบัติงานไม่ให้เกินครั้งละ 60 นาที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- PM 2.5 กรุงเทพฯอ่วม พบเกินค่ามาตรฐาน 70 พื้นที่ บึงกุ่ม ทวีวัฒนา ตลิ่งชันหนัก

- ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ กรุงเทพฯคุณภาพอากาศแย่ติดท็อปโลก 55 จว.ส่งผลต่อสุขภาพ

- น่าห่วง ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมนครพนมเพิ่มขึ้น อำเภอริมน้ำโขงกลายเป็นเมืองในหมอก

 

ขณะที่ปริมาณฝุ่นภายนอกขึ้นสูง ภายในตัวอาคารควรจัดให้มีระบบระบายและฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ขณะที่ปริมาณฝุ่นขึ้นสูง การออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายเกิดพิษภัยได้น้อยลง หลีกเลี่ยงหรือลดเวลาการออกกำลังกายกลางแจ้งตามระดับเตือนภัยในข้อ 2. การออกกำลังกายในร่มควรจัดให้มีระบบระบายและฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ จะช่วยเร่งการขับฝุ่น PM 2.5 ที่เล็ดลอดเข้ากระแสเลือด ออกไปทางไตในรูปของปัสสาวะได้มากขึ้น

การกินผักและผลไม้ให้เพียงพอ จะช่วยเสริมการทำงานของระบบแอนติออกซิแดนท์ ซึ่งช่วยลดการทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อจากพิษของฝุ่นได้

การอยู่ในบริเวณที่มีพืชใบเขียว จะช่วยการดูดซับฝุ่นในอากาศได้เพิ่มมากขึ้น

ถึงตรงนี้คงต้องท่องคาถา ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน จะไปหวังข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำที่ใส่เกียร์ว่างรอเลือกตั้ง คงสะบักสะบอมหนักกันไปเสียก่อน

รศ.รพ.นิธิพัฒน์ ยังได้เผย บทความเรื่องผลของ PM 2.5 ต่อทารกในครรภ์จนถึงวัยเด็กเล็ก ยิ่งตอกย้ำความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดีกว่าการย้ำกรอกหูประชาชนให้ดูแลตนเอง

จากการติดตามเด็กอนุบาลจำนวน 115,023 คนจาก 551 เมืองในประเทศจีน พบว่าการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 ที่สูงตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวัยเด็กเล็ก สัมพันธ์กับการมีคุณภาพการนอนในวัยเด็กที่แย่ลง โดยเฉพาะถ้าสัมผัสกับฝุ่นที่สูงในช่วงอายุ 0-3 ปี จะเกิดมากกว่าถ้าสัมผัสในช่วงที่ยังไม่คลอดออกมา ความผิดปกติที่เกิดขึ้นทำให้เด็กมีปัญหาการหายใจผิดปกติระหว่างการนอน และภาวะง่วงนอนมากตอนกลางวัน เด็กที่แรกคลอดไม่แข็งแรงต้องเข้าไอซียูจะพบความผิดปกติได้มากขึ้น ที่น่าแปลกใจคือเด็กที่กินนมแม่จนถึง 6 เดือน ก็พบความผิดปกติมากขึ้นด้วย (คิดเอาเองว่าอาจได้รับ PM 2.5 เพิ่มทางน้ำนมแม่)

ในฐานะหมอโรคปอดและหมอโรคจากการนอนหลับ สุขภาวะการนอนของเด็กที่ถูกรบกวนโดยเฉพาะการหายใจผิดปกติระหว่างการนอน อาจทำให้พัฒนาการทางสมองถูกกระทบกระเทือนตามไปด้วย

 

cr เฟซบุ๊ก หมอนิธิพัฒน์