น่าห่วง ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมนครพนมเพิ่มขึ้น อำเภอริมน้ำโขงกลายเป็นเมืองในหมอก

ฝุ่นพิษ PM 2.5 ปกคลุมนครพนมเพิ่มขึ้น อำเภอริมน้ำโขงเป็นเมืองในหมอก เตือนอากาศเป็นพิษควรหลีกเลี่ยง งัดกฎหมายเล่นงานพวกชอบเผา

สถานการณ์มลพิษทางอากาศในจังหวัดนครพนมยังคงอยู่ในขั้นวิกฤต หรือฝุ่น PM 2.5 โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอชายแดนริมแม่น้ำโขง 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.บ้านแพง อ.ท่าอุเทน อ.เมืองนครพนม และ อ.ธาตุพนม ล้วนได้รับผลกระทบจากหมอกควันปกคลุมหนาแน่น จนสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ขณะที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว จะเห็นเทือกเขาขมุกขมัวหรือมองแทบไม่เห็น

 

น่าห่วง ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมนครพนมเพิ่มขึ้น อำเภอริมน้ำโขงกลายเป็นเมืองในหมอก

 

 

โดยวานนี้ (7 มีนาคม 2566) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม (ทสจ.ฯ) ตรวจวัดค่าคุณภาพทางอากาศ พบค่าฝุ่น PM 2.5 (ค่าเฉลี่ย 24 ชม.) 67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) พบค่าสูงถึง 142 จึงอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

ส่วนในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งไปอยู่ในระดับ 101 มคก.ลบ.ม. ค่าดัชนีฯกระฉูดไปที่ 211 มคก./ลบ.ม. จังหวัดนครพนม ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเรื่อง PM 2.5 แนะนำควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท และไม่ควรไปพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงอหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น โดยให้ปฏิบัติไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

 

ทั้งนี้ ค่ามลพิษฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 เกณฑ์มาตรฐานจะต้องไม่เกิน 50 มคก.ลบ.ม. เมื่อค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงต่อเกิดโรคทางเดินหายใจ โดยมีอาการเบื้องต้น เป็นสัญญาณบ่งบอกคือระคายเคืองตา แสบจมูก สำหรับผู้ที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง

 

โดยพื้นที่ อ.ธาตุพนม อำเภอชายแดน 1 ใน 4 อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขง ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา สภาพอากาศมลพิษทางอากาศเข้าขั้นวิกฤต กลายเป็นเมืองในหมอก เพราะมีค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ยิ่งสังเกตจากภาพถ่ายมุมสูง พบว่ามีหมอกควันปกคลุมชัดเจน จนไม่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ได้เลย

 

น่าห่วง ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมนครพนมเพิ่มขึ้น อำเภอริมน้ำโขงกลายเป็นเมืองในหมอก

 

 

นอกจากนี้ตลอดริมถนนเลียบแม่น้ำโขง มีหมอกควันปกคลุมหนา ทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่อยู่ในที่กลางแจ้ง ระคายเคืองตา แสบจมูก รวมถึงตามเส้นทางต่างๆ เป็นอุปสรรคในการขับรถสัญจรไปมา ทั้งนี้ทางหน่วยงานเกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามพยากรณ์อากาศงดกิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้ง และสวมแมสก์ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ที่สำคัญยังแจ้งเตือนประชาชน ทุกอำเภองดเผาป่าในพื้นที่การเกษตร เพราะเป็นต้นเหตุสำคัญในการเกิดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งยังบังคับใช้กฎหมาย สำหรับบุคคลที่ฝ่าฝืนเผาป่า พื้นที่การเกษตรจะต้องดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด

 

ล่าสุดวันนี้ (8 มีนาคม 2566) เวลา 06.00 น. นายอภิชัย ฤทธิกรรณ์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม (รรก.ผอ.ทสจ.ฯ) ได้เผยแพร่คุณภาพอากาศจังหวัดนครพนม ว่า ค่า ฝุ่น PM 2.5 (ค่าเฉลี่ย 24 ชม.) 167 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีแนวโน้มทรงตัว ค่าฝุ่น PM 1.0 มีค่า 206 มคก./ลบ.ม. ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนค่ามลพิษในอากาศ โอโซน ไนโตรเจนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

 

และค่าดัชนีคุณภาพอากาศของจังหวัดนครพนม (AQI) มีระดับ 277 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศ มีผลกระทบต่อสุขภาพ สรุปคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการควรปรึกษาแพทย์

 

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ เผยการเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทางกฎหมาย โดยการเผาทำให้เกิดเหตุรำคาญ ตามมาตรา 25 คือ ทำให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) หรือเผาจนเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและทรัพย์ของผู้อื่น ตามมาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตัวเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท (ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499)

 

กรณีสั่งห้ามเผาขยะ กิ่งไม้ใบไม้ เศษหญ้า หรือเศษวัตถุอื่นใด แล้วยังเผาต่อ ตามมาตรา 74 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ปรส.2560 ที่ออกตามมาตรา 28/1 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)

 

น่าห่วง ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมนครพนมเพิ่มขึ้น อำเภอริมน้ำโขงกลายเป็นเมืองในหมอก

 

น่าห่วง ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมนครพนมเพิ่มขึ้น อำเภอริมน้ำโขงกลายเป็นเมืองในหมอก

 

น่าห่วง ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมนครพนมเพิ่มขึ้น อำเภอริมน้ำโขงกลายเป็นเมืองในหมอก

 

น่าห่วง ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมนครพนมเพิ่มขึ้น อำเภอริมน้ำโขงกลายเป็นเมืองในหมอก

 

ภาพข่าว พงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล จ.นครพนม