ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 4 พื้นที่ กทม.

ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 4 พื้นที่ กทม.

ตรวจสอบ ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 4 พื้นที่ กทม. เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม เขตหนองจอก และเขตปทุมวัน ปัจจัยความกดอากาศสูง

กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. รายงาน ค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประชาชนควรระวังสุขภาพและสวมหน้ากากป้องกัน สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตรวจสอบข้อมูล  วันนี้ (21 ธ.ค. 65) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ เวลา 07.00 น. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนี้

ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 4 พื้นที่ กทม.

ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่

  • เขตทวีวัฒนา
  • เขตหนองแขม
  • เขตหนองจอก
  • เขตปทุมวัน 

โดยตรวจวัดได้ระหว่าง 30-53 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

PM2.5 ค่ามาตรฐาน เฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

 

วันที่ 24 ธ.ค. 65  เป็นช่วงเวลาที่ควรเฝ้าระวังทั้งพื้นที่ กทม. เนื่องจากสภาพเพดานการลอยตัวอากาศที่ต่ำ ประกอบสภาวะอากาศที่นิ่ง ลมสงบ ควรเริ่มเฝ้าระวังตั้งแต่เย็นวันที่ 23 ธ.ค. 65 

ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 4 พื้นที่ กทม.