ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพวันนี้ (1 ธ.ค.65) คุณภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง เช็กที่นี่

ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพวันนี้ (1 ธ.ค.65) คุณภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง เช็กที่นี่

ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพวันนี้ (1 ธ.ค.65) คุณภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง เช็กที่นี่ จากการรายงานของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพวันนี้ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

  • ตรวจวัดได้ 20-43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนอง ฝน 30% ของพื้นที่

ช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 เป็นช่วงเวลาที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีสภาพเพดานการลอยตัวอากาศที่ต่ำ ประกอบสภาวะอากาศที่นิ่ง ลมสงบ (ลมหนาวกำลังเดินทางมาในอีก 2 วัน) แต่ในวันที่ 2-7 ธันวาคม 2565 จะมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดช่วง 1 - 7 ธันวาคม 2565 (ลมแรงขึ้น)

สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

กรณีประชาชนพบเห็น/สามารถแจ้งเบาะแสแหล่งกำเนิดมลพิษผ่านทาง Traffy Fondue

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพวันนี้ (1 ธ.ค.65) คุณภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง เช็กที่นี่

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพวันนี้ (1 ธ.ค.65) คุณภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง เช็กที่นี่

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพวันนี้ (1 ธ.ค.65) คุณภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง เช็กที่นี่