เช็กค่าฝุ่น pm 2.5 กรุงเทพ วันนี้ (30 พ.ย.65) พบมีค่าเกินมาตรฐาน 3 เขต

เช็กค่าฝุ่น pm 2.5 กรุงเทพ วันนี้ (30 พ.ย.65) พบมีค่าเกินมาตรฐาน 3 เขต

เช็กค่าฝุ่น pm 2.5 กรุงเทพ วันนี้ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 พบมีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 3 พื้นที่ โดยตรวจวัดได้ระหว่าง 20-54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

เช็ก ค่าฝุ่น pm 2.5 กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 พบ มีค่าเกินมาตรฐาน 3 เขต และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตรวจสอบข้อมูล พบว่า วันนี้ (30 พ.ย.2565) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ pm 2.5 ณ เวลา 07.00 น. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนี้

ฝุ่นละออง pm 2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 3 เขต ได้แก่ เขตสาทร เขตหนองแขม และเขตบางกอกน้อย โดยตรวจวัดได้ระหว่าง 20-54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) : PM2.5 ค่ามาตรฐาน เฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ดังนี้

1.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ มีค่าเท่ากับ 54 มคก./ลบ.ม.

2.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนเจริญเพชรเกษม 81 มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม.

3.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค.2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง และวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมอ่อน อัตราการระบายฝุ่นละอองไม่ดี ความเข้มของฝุ่นละออง pm 2.5 ต่ำ

 

เช็กค่าฝุ่น pm 2.5 กรุงเทพ วันนี้ (30 พ.ย.65) พบมีค่าเกินมาตรฐาน 3 เขต

 

เช็กค่าฝุ่น pm 2.5 กรุงเทพ วันนี้ (30 พ.ย.65) พบมีค่าเกินมาตรฐาน 3 เขต

 

เช็กค่าฝุ่น pm 2.5 กรุงเทพ วันนี้ (30 พ.ย.65) พบมีค่าเกินมาตรฐาน 3 เขต

 

เช็กค่าฝุ่น pm 2.5 กรุงเทพ วันนี้ (30 พ.ย.65) พบมีค่าเกินมาตรฐาน 3 เขต