อากาศกรุงเทพวันนี้ ฝนตกมากสุดในประเทศ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์

อากาศกรุงเทพวันนี้ ฝนตกมากสุดในประเทศ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์

ค่าฝุ่นวันนี้ ค่า PM 2.5 กทม. วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ไม่เกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศกรุงเทพวันนี้ ฝนตกมากสุดในประเทศ ร้อยละ 40

อากาศกรุงเทพวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศกรุงเทพวันนี้ ฝนตกมากสุดในประเทศ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่นวันนี้ ค่า PM 2.5 กทม. วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

  • ตรวจวัดได้ 14.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) 

กรุงเทพเหนือ : 9.8 - 16.7 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพตะวันออก : 9.4 - 20.7 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพกลาง : 9.5 - 18.6 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพใต้ : 11.9 - 16.6 มคก./ลบ.ม.

กรุงธนเหนือ : 13.7 - 13.9 มคก./ลบ.ม.

กรุงธนใต้ : 23.4 - 23.4 มคก./ลบ.ม.

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 

  • อุณหภูมิต่ำสุด 28-29 องศาเซลเซียส 
  • อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส 
  • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 10 - 19 มิ.ย. 67 อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และปัจจัยการระบายอากาศซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดี-ดีมาก” ส่งผลให้ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มต่ำ แม้ว่าชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างปิด และคาดการณ์วันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA 

  • ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อากาศกรุงเทพวันนี้ ฝนตกมากสุดในประเทศ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

Facebook: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
Facebook: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
Facebook: กรุงเทพมหานคร
LINE ALERT
LINE OA @airbangkok