พายุฝนถล่มกรุงเทพ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ คุณภาพอากาศดี ร้อนสูงสุด 35 °C

พายุฝนถล่มกรุงเทพ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ คุณภาพอากาศดี ร้อนสูงสุด 35 °C

ค่าฝุ่นวันนี้ ค่า PM 2.5 กทม. วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ไม่เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศดี กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ พื้นที่กรุงเทพ มีพายุฝนถล่มร้อยละ 40 ของพื้นที่ อากาศร้อนสูงสุด 35 °C

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ พื้นที่กรุงเทพ มีพายุฝนถล่มร้อยละ 40 ของพื้นที่ อากาศร้อนสูงสุด 35 °C "ค่าฝุ่นวันนี้" ค่า PM 2.5 กทม. วันที่ 10 มิถุนายน 2567  ไม่เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศดี ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5

  • ตรวจวัดได้ 5.7-21.0 มคก./ลบ.ม. 
  • ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 10.0 มคก./ลบ.ม.
  • ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด 

ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 5.8 - 21 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 

  • อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส 
  • อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 
  • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา

ในช่วงวันที่ 10 - 16 มิ.ย. 67 อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และปัจจัยการระบายอากาศซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดี-ดีมาก” ส่งผลให้ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มต่ำ แม้ว่าชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างปิดในบางเวลา และคาดการณ์วันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA 

  • ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พายุฝนถล่มกรุงเทพ ร้อยละ 40 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ คุณภาพอากาศดี ร้อนสูงสุด 35 °C


ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

แอปพลิเคชัน AirBKK (คลิก)
Facebook: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
Facebook: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
Facebook: กรุงเทพมหานคร
LINE ALERT
LINE OA @airbangkok