เช็กเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567 e-Money เงินเข้าวันไหน?

เช็กเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567 e-Money เงินเข้าวันไหน?

อัปเดต กรมบัญชีกลาง เช็กเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567 บัตรคนจนล่าสุด เงิน e-Money มีเงินเพิ่มเป็นกรณี เงินเข้าวันไหน เช็กเงื่อนไข ซื้ออะไรได้บ้าง? ได้สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าน้ำประปา ดูวงเงินใช้จ่าย "เงินพอใช้กันไหม" หมุนเงินให้ทัน

อย่าช้า หมุนเงินให้ทัน ประชาชนผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเลย! กรมบัญชีกลาง อัปเดตข้อมูลแล้ว เช็กเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มิถุนายน 2567 เงิน e-Money บัตรคนจนล่าสุด "มีเงินเพิ่มเป็นกรณี" เงินเข้าวันไหน?

เช็กเงื่อนไข ประชาชนซื้ออะไรได้บ้าง? ได้สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าน้ำประปา ดูวงเงินการใช้จ่ายตลอดทั้งเดือน เงินพอใช้กันไหม วางแผนการเงินด้วยกันที่นี่

 

เช็กเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567 e-Money เงินเข้าวันไหน?

อัปเดตความเคลื่อนไหวจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรฯ ประชาชน 

กำหนดการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิจะสามารถใช้ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เดือนมิถุนายน 2567 จะได้รับสิทธิ การโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่ารับเงินในบัตรแบบจุกๆ กันไปเลย

เงินเข้าจุกๆ บัตรคนจน เงิน e-Money เช็กเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567

กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567 "โอนเงินเข้า" วันที่ 1 มิถุนายน 2567 และ 20 มิถุนายน 2567 แบ่งวันโอนเงินเข้าดังนี้

โอนเงินเข้า วันที่ 1 มิถุนายน 2567

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาทต่อคนต่อเดือน
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2567)
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบไปด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
 • วงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

โอนเงินเข้า วันที่ 20 มิถุนายน 2567

 • เงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ ช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท 

เงื่อนไขการรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เงิน e-Money "มีเงินเพิ่มเป็นกรณี"

 • เป็นผู้พิการ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 
 • ได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ 
 • ต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ

สำหรับเงิน 800 บาท จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน และเงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จะได้รับการโอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

เช็กเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567 e-Money เงินเข้าวันไหน?

ส่วนลดค่าไฟฟ้า - ส่วนลดค่าน้ำประปา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2567

 • ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ได้รับส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 

เช็กเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567 e-Money เงินเข้าวันไหน?

ลงทะเบียนที่ไหน? วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนที่ไหน? วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 • ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนได้ที่การประปานครหลวง
 • ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนได้ที่การประปาส่วนภูมิภาค

 

อ้างอิง : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง