“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

โลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวาย การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตพร้อมทั้งกายและใจ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเรียนรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของเด็ก และส่งเสริมกิจกรรมที่จะปลูกฝังให้พวกเขารับมือกับโลกกลมๆ ใบนี้

ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสด “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 10”  สัญจรสู่ประตูเมืองภาคอีสาน ณ สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม (ไร่แสงงาม) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง “เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น” จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครบทศวรรษ หรือ 10 ปีแห่งการเรียนรู้ธรรมะ

ภายใต้แนวคิด “ความรักจักรวาล : รัก-เรียน-เพียร-ให้” ในมุมมองใหม่ที่สนุกและเข้าใจง่าย สื่อความหมายของรักแท้ ตามหลักธรรมคำสอน ให้เหล่าสามเณรได้มีคุณธรรมในจิตใจ เติบโตอย่างผู้มีศีลธรรมและพร้อมเป็นผู้สร้างคุณงามความดีแก่ผู้คนรอบข้าง ครอบครัว และสังคม

ในโอกาสนี้ ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาสของโครงการ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ตลอดจนผู้สนับสนุนโครงการ และศิลปิน อาทิ สุนารี ราชสีมา แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2566 ร่วมอนุโมทนาบุญ

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ห้องเรียนธรรมะ 'สามเณรปลูกปัญญาธรรม' เรียลลีตี้ สืบสานมรดกธรรม

“ทรู” ชู 4C หลอมรวมองค์กร สร้างคนดิจิทัล สู่ Telco-Tech Company

1 ทศวรรษกับ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม”

ปีนี้ พระราชภาวนา วชิรญาณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ในฐานะพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ใหญ่ ให้ความเมตตาประกอบพิธีบรรพชาแก่สามเณร 12 รูป ที่ร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 10 ในวาระครบรอบ “1 ทศวรรษ แห่งความดี 10 ปี แห่งความยั่งยืน” นำเหล่าสามเณร สู่บนถนนสายธรรมอย่างงดงามอีกครั้ง

สามเณรจะได้เรียนรู้ธรรมะ “ทศบารมี คุณธรรมความดี 10 ประการ” ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ เป็นแบบอย่างที่สามเณรทั้ง 12 รูป จะได้ปฏิบัติตามตลอดการบรรพชา 1 เดือนเต็ม ณ สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม (ไร่แสงงาม) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่าโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ซึ่งเป็น “1 ทศวรรษ แห่งความดี 10 ปี แห่งความยั่งยืน” โดยตั้งใจจัดขึ้นเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ตลอดจนร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

“รัก เรียน เพียร รู้” หลักบ่มเพาะธรรม

ทั้งนี้ การก้าวสู่วาระครบรอบ 1 ทศวรรษแห่งความดี ถือเป็น  10 ปี ของการดำเนินโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ที่มุ่งมั่นมีส่วนร่วมทำนุบำรุงและดำรงให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน  เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงตั้งใจสานต่อ รายการเรียลลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้สัญจรไปยังภาคอีสาน สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม จ.นครราชสีมา  โดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนา วชิรญาณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ เป็นพระอาจารย์ใหญ่ อบรมดูแลเหล่าสามเณรทั้ง 12 รูปตลอดการบรรพชา

แต่ละปีของการจัดโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้แนวคิดความรักจักรวาล ประกอบไปด้วย “รัก”:ตนเองในทางที่ถูกต้อง  พยายามเน้นกิจกรรมให้น้องสามเณรได้เข้าร่วม เพราะต้องยอมรับว่าเด็กปัจจุบันสมาธิของพวกเขาอาจจะไม่ได้ยืนยาวมากจำเป็นต้องมีกิจกรรมที่จะทำให้พวกเขามีความเมตตา ความรักนั่นว่าสำคัญอย่างไร ส่วนการ “เรียน”:แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรม การเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 2 จะพยายามนำเรื่องของบทสวดมนต์ การแปลความหมายเพื่อให้น้องๆ สามเณรได้เข้าใจบทสวด การภาวนาต่างๆ รวมถึงผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการจะได้เข้าใจความหมาย จะเป็นเรื่องของการสอนธรรมะจากพระผู้ใหญ่ และฆราวาสที่เข้าใจธรรมะมาช่วยสอน ช่วยบรรยายเพื่อให้น้องๆ เข้าใจและสนุกมากขึ้น

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

ส่วนสัปดาห์ที่ 3 “เพียร”: ปฏิบัติธรรม เพื่อขจัดขัดเกากิเลส จะเป็นการเจริญสติภาวนา สมาธิ เป็นการฝึกสำรวมจิต การครองสติ แนวทางการปฎิบัติพยายามดำเนินการให้เกิดวิธีที่ความหลากหลาย ในการสร้างสมาธิให้แก่น้องๆ สามเณร เพราะการตั้งความเพียรเป็นการอยู่ในศีล การครองสติตลอดเวลา และสัปดาห์สุดท้าย “ให้”: ความรักต่อสรรพสิ่ง ฝึกการเป็นผู้ให้ที่บริบูรณ์ เป็นจุดของการละวางที่ยิ่งใหญ่ เป็นการรวบรวมการให้ในเชิงสติปัญญา ที่ทุกคนสามารถกลั่นกรองและนำมาเผยแพร่ให้พ่อแม่ พี่น้อง และฆราวาสที่มาร่วมฟัง เป็นโอกาสให้พวกเขาได้วิเคราะห์ รวบรวม ใช้สติ ปัญญาที่ได้เรียนรู้มา

เดินหน้าขยายธรรม เพื่อคนทั่วโลก

“ในแต่ละปี เราพยายามเรื่องของบทสวดและคำแปลให้เข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ติดตามรายการให้ได้มากที่สุด โดยจะมีคิวอาร์โค้ดที่ผู้ชมทางบ้านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโหลดผ่านแอปพลิเคชั่น ทั้งบทสวดมนต์ และคำแปลต่างๆ รวมถึงจะมีการนำเสนอผ่านดนตรีสงบสติอารมณ์ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการสวดมนต์ภาวนาตั้งสมาธิ ได้ง่ายขึ้น เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เราพยายามทำให้การสวดมนต์ภาวนาของน้องๆ สามเณร เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมได้นำไปใช้ในทางปฎิบัติ อีกทั้ง มีการตัดต่อคลิปสั้นๆ เป็นหลักธรรม คำสอน นำเรื่องสนุกสนาน ปัญญาธรรม มาเผยแพร่ เพื่อเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ขยายผลไปในหลายๆ ภาษาทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นเนื้อหาเผยแพร่ธรรมะเข้าถึงแก่คนทั่วโลก”

นอกจากนั้น ปีนี้ ทุกคนจะได้เรียนรู้ธรรมะ “ทศบารมี คุณธรรมความดี 10 ประการ” ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ เป็นแบบอย่างที่สามเณรทั้ง 12 รูป จะได้บำเพ็ญปฏิบัติตามในตลอดการบรรพชา 1 เดือนเต็ม  รวมทั้งเรียนรู้เรื่องราว “ทศชาติชาดก” 10 อดีตชาติสุดท้ายก่อนมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ในแต่ละชาติบอกเล่าเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีไว้ในแต่ละด้าน เช่น มหาชนกชาดก ทรงบำเพ็ญวิริยบารมี เวสสันดรชาดก ทรงบำเพ็ญทานบารมี เป็นต้น ภายใต้การสอดแทรกกิจกรรมที่จะทำให้เจริญธรรมอย่างเข้าใจและสนุกยิ่งขึ้น ให้เหล่าสามเณรได้มีคุณธรรมในจิตใจ เติบโตอย่างผู้มีศีลธรรมและพร้อมเป็นผู้สร้างคุณงามความดีไปสู่สังคมในวงกว้าง

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

ศึกษาธรรมะ ฝึกสมาธิ มีสติ

สามเณรสารัฐ ด.ช.สารัฐ เจริญวงศ์ฤกษ์ อายุ 7 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด หนูน้อยที่ตัดสินใจสมัครบวชสามเณรด้วยตนเอง เล่าว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มาบวชกับพี่ๆ เพื่อนๆ  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้บวช และที่อยากบวช เพราะอยากรู้ว่าธรรมะคืออะไร บวชแล้วจะอยู่นิ่งๆ ได้หรือไม่ และอยากบวชให้แก่คุณยายที่เสียไป

“ก่อนจะมาบวช ผมฟังธรรมะท่าน ว.วชิรเมธี กับแม่ทุกๆ เช้า ก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่เมื่อรู้ว่าทางทรูปลูกปัญญา  เปิดรับสมัครบวชสามเณรได้ตัดสินใจลองเขียนเรียงความและส่งเข้าร่วม ซึ่งตอนที่รู้ว่าได้รับคัดเลือก ก็ดีใจมาก แต่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ อยากรู้ว่าบวชแล้วจะเป็นอย่างไร  เราจะอยู่ได้หรือไม่ หากไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ กับที่บ้าน เมื่อมาเจอเพื่อนๆ พระอาจารย์มั่นใจว่าน่าจะอยู่ได้” สามเณรสารัฐ กล่าว

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

เช่นเดียวกับ สามเณรพีพี  ด.ช.บดินทร์ จอมทึก อายุ 7 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา เล่าว่า รู้จักโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรมจากเพื่อนสนิท  ซึ่งเพื่อนสนิทชวนมาสมัครบวชสามเณร แต่เมื่อได้รับคัดเลือกเพื่อนไม่ได้รับ เราจึงเป็นเหมือนตัวแทนของเพื่อนสนิทมาบวชด้วย ส่วนที่มาบวชสามเณรนั้น เพราะเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการบวชสามเณรว่าบวชทำไม บวชเพื่ออะไร และจะได้อะไรจากการบวชสามเณรครั้งนี้บ้าง ดังนั้น เชื่อว่ามาบวชครั้งนี้ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งตั้งใจจะศึกษาธรรมะ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นความท้าทายของผมในการทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ว่าจะอยู่ได้หรือไม่ มีสมาธิมากขึ้นหรือไม่ ดังนั้น อยากฝากเพื่อนๆ น้องๆ ลองมาสมัครเข้าร่วมโครงการ

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

ตบท้ายด้วย สามเณรอาโป ด.ช.กรณ์กวี ตั้งสกุลยิ่งเจริญ  อายุ 7 ปี จากจังหวัดนนทบุรี เล่าว่าอยากบวชสามเณร เพราะเป็นคนสนใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน และอยากให้ตนเองมีสมาธิมากขึ้น ซนน้อยลง ซึ่งคาดว่ามาบวชครั้งนี้ น่าจะได้รับสิ่งเหล่านี้กลับไป อยากให้เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนได้มีโอกาสสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และติดตามโครงการผ่านรายการเรียลลิตี้ธรรมะ เป็นกำลังใจให้แก่พวกเขาทุกคนที่บวช

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

ฝากติดตามรายการธรรมะเรียลลิตี้

“โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม” ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนรวมแล้วกว่า 118 คน ได้เรียนรู้สืบทอดพระพุทธศาสนา และยังเป็นสื่อกลางให้ผู้ชมทั่วโลกได้นำคติธรรมคำสอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  และปีนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่จะได้จัดขึ้นที่โคราช ณ สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่ ที่มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิปลูกปัญญา ได้ใช้เวลากว่า 10 ปีบรรจงสร้างจนแล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการศึกษาปฏิบัติธรรม

ทั้งนี้  เยาวชนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 12 คน อายุระหว่าง 7-12 ปี จากผู้สมัครทั่วประเทศ 5,800 คน  จะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนจากทุกภูมิภาค  โดยมาจากจังหวัดกรุงเทพฯ  สุโขทัย สุราษฎร์ธานี ร้อยเอ็ด  นครราชสีมา   นนทบุรี ปทุมธานี  ซึ่งตัวแทนทั้ง 12 นี้จะมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่หลักธรรมและคำสอนนั้นออกไป

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

ในรูปแบบรายการธรรมะเรียลลิตี้ โดยจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องราวการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้งอกงามในจิตใจ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 18 พฤษภาคมนี้ ร่วมเรียนรู้หลักธรรม พร้อมเป็นกำลังใจ ชื่นชมความสดใส น่ารัก และความมุ่งมั่นของเหล่าสามเณรน้อย รับชมกิจวัตรของสามเณรได้ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ เอชดี ช่อง 119 หรือ 333  และช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 หรือ 99  และ TrueID คลิก https://tv.trueid.net/th-th/live/realitychannel-hd 

รวมทั้งออกอากาศช่วงไฮไลท์ประจำวันทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ที่เปิดเป็นฟรีทูแอร์ให้ทั่วประเทศ  สามารถรับชมรายการผ่านอุปกรณ์และจานรับสัญญาณระบบอื่นๆ พร้อมรับชมรายการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.truelittlemonk.com รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางพิเศษ..เตรียมเต็มอิ่มกับรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 10 ตลอด 24 ชั่วโมง  หรือติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.facebook.com/truelittlemonkthailand  หรือโทร. 02-858-8339 (ในวันและเวลาทำการ)

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” 1 ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน