ทำไม? ผู้บริหาร ผู้นำต้องรู้จักคน "นพลักษณ์" หลักบริหารมาสเตอร์พีช

ทำไม? ผู้บริหาร ผู้นำต้องรู้จักคน "นพลักษณ์" หลักบริหารมาสเตอร์พีช

เป้าหมายคือการทำให้มาสเตอร์พีช เป็นเหมือนกับ Netflix สร้างทรัพยากรคนให้องค์กรนี้มีแต่สุดยอดคนเก่ง ภายใต้วัฒนธรรมที่เปิดกว้างและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นผู้นำทางความคิด

KEY

POINTS

  • เลือกคนที่มี DNA ตรงกับองค์กร ซึ่งจะใช้หลัก นพลักษณ์ (Enneagram) หรือการดูลักษณะของคน ที่มีทั้งหมด 9 ลักษณะ เพื่อจะได้คัดสรรคนให้ตรงกันงาน
  • DNA ขององค์กร คือ MTP  นั่นคือ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนข้างๆ สามารถขึ้นแทนคนที่อยู่หน้าสุดได้ และทุกคนต้องมีวินัยในตัวเอง รู้หน้าที่ คุณค่าของตัวเอง และมีความมุมานะทำไปข้างหน้า 
  • การอบรมเพิ่มทักษะ สร้างความก้าวหน้า มั่นคงควบคู่กับการดูแลสุขภาพกาย ฮีลใจพนักงานทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ผู้บริหาร ต้องเข้าใจคน กล้าพูดอย่างตรงไปตรงมา ทบทวนตัวเอง ลดอารมณ์ และเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน

“ตลาดศัลยกรรม ความสวยความงาม” เป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่ง “มาสเตอร์พีช” เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่าทศวรรษ เพราะต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทรนด์ศัลยกรรม และมีผู้เล่นในแวดวงธุรกิจมากขึ้น แต่ “มาสเตอร์พีช” ก็ยังคงอยู่ ...แล้วอะไรเป็นจุดขายที่ทำให้ “มาสเตอร์พีช หรือโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช” อยู่อย่างยั่งยืน

กรุงเทพธุรกิจ” ได้คำตอบจาก “ลภัสรดา เลิศภานุโรจ"หรือที่หลายคนรู้จักในนาม ‘พี่ดาว มาสเตอร์พีช’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หญิงเก่งแห่งวงการอุตสาหกรรมแพทย์ความงาม ที่เพิ่งขึ้นแท่นรับตำแหน่ง CEO นำทัพ MASTER ต่อยอดความสำเร็จแบบเดินหน้าตะลุยเหมือนที่เคยนำพา MASTER เข้า IPO สำเร็จ เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเจ้าแรกในตลาดหลักทรัพย์

เป้าหมายการบริหารคือการทำให้มาสเตอร์พีช เป็นเหมือนกับ Netflix คือ การสร้างทรัพยากรคน ให้องค์กรนี้มีแต่สุดยอดคนเก่ง ภายใต้วัฒนธรรมที่เปิดกว้างในการเสนอไอเดีย และการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นผู้นำทางความคิด ดังนั้นการขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่ได้อย่างนาน สิ่งสำคัญที่สุด ต้องทำให้คนมีศักยภาพทั้ง Hard skills และ Soft skills ทุกคนตั้งแต่ระดับพนักงาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร ต้องร่วมกันทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายเดียวกัน อยากประสบความสำเร็จ พร้อมปรับตัว และเอาชนะทุกสมรภูมิของชีวิตได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

“MASTER” ตั้งเป้าเติบโตไม่ต่ำกว่า20% 4 อันดับศัลยกรรมที่คนนิยมมากสุด

รู้จักคน รู้จักตัวเอง "นพลักษณ์ 9" บริหารคนมาสเตอร์พีช

“ตอนนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและเปลี่ยนไปเร็วมาก เราจะเริ่มสร้างคนตั้งแต่การรับคนเข้ามา เลือกคนที่มี DNA ตรงกับองค์กร ซึ่งจะใช้หลัก นพลักษณ์ (Enneagram) หรือการดูลักษณะของคน ที่มีทั้งหมด 9 ลักษณะ เพื่อจะได้คัดสรรคนให้ตรงกันงาน เมื่อเข้ามาแล้วจะมีเหมือนข้อสอบก่อนเริ่มงานให้แต่ละคนได้พัฒนาตัวเอง มีหลักสูตรที่พนักงานทุกคนต้องอบรม เพราะเรามีพนักงานทั้งหมด 800 คน ไม่รวมคุณหมอ ขณะที่คุณหมอก็ต้องเข้าอบรมในเรื่องของการดูแล การสื่อสาร และความเข้าใจสไตล์ของลูกค้า” ลภัสรดา เล่า

นพลักษณ์ 9 ลักษณะ ทำให้มาสเตอร์พีชสามารถคัดสรรสุดยอดคนเก่งในแต่ละลักษณะเข้ามาทำงานร่วมกัน รู้จุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละคน ซึ่งเป็นศาสตร์เบื้องต้นที่ทำให้รู้จักทุกคนที่มี DNA ตรงกับองค์กร ควบคู่กับการประชุม อบรม ทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนร่วมกัน ชวนแพทย์มาทำ Softskill ร่วมกัน เพราะแพทย์เปรียบเสมือนจิตรกรที่จะทำอย่างไรให้ลูกค้ามีความละมุน ได้รับความสวยความงาม ความดูดี และมีความสุขกลับไป

ทำไม? ผู้บริหาร ผู้นำต้องรู้จักคน \"นพลักษณ์\" หลักบริหารมาสเตอร์พีช

รู้จักหลัก "นพลักษณ์ 9 ลักษณะ" มีอะไรบ้าง?

ลักษณ์ 1 ผู้แสวงหาความสมบูรณ์แบบ เป็นลักษณ์ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ มักจะมีกฎระเบียบ มาตรฐาน ให้กับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ มักคิดว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ ชอบวิจารณ์สิ่งต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา

ลักษณ์ 2 ผู้ให้ เป็นลักษณ์ที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ต้องการเป็นคนสำคัญของคนอื่น ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ มักจะให้ความสำคัญกับความต้องการของคนพิเศษมากกว่าความต้องการของตัวเอง

ลักษณ์ 3 นักแสดง เป็นลักษณ์ที่ต้องการประสบความสำเร็จ จริงจังกับการไปให้ถึงเป้าหมาย ชอบการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของตัวเอง สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายได้

ลักษณ์ 4 ผู้โศกซึ้ง เป็นลักษณ์ที่มีอารมณ์ลุ่มลึกหลากหลายโดยเฉพาะอารมณ์เศร้า โหยหาสิ่งที่ตนเองไม่มี ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีแล้ว อารมณ์แปรปรวน เปลี่ยนแปลงง่าย

ลักษณ์ 5 นักสังเกตการณ์ เป็นลักษณ์ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง ต้องการมีระยะห่างระหว่างตัวเองกับคนอื่น มักจะแยกตัวเองออกจากอารมณ์ รู้สึกหมดพลังได้ง่ายเมื่ออยู่กับคนอื่น ต้องการเวลาส่วนตัวสูง

ลักษณ์ 6 นักปุจฉา เป็นลักษณ์ที่มีคำถามกับสิ่งรอบตัว คาดการณ์เหตุการณ์เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้น มีความสงสัยตลอดเวลา หรืออาจเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย เตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะรับมือหรือปะทะกับสิ่งที่อาจมาคุกคามได้ตลอดเวลา

ลักษณ์ 7 ผู้เสพสุข เป็นลักษณ์ที่มองโลกในแง่ดี ร่าเริง สนุกสนาน ชอบประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ชอบการผูกมัด มักมีวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขอารมณ์ดีได้อยู่เสมอ ชอบทำสิ่งที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครตลอดเวลา

ลักษณ์ 8 เจ้านาย เป็นลักษณ์ที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมและอำนาจ ใช้ชีวิตเกินพอดี โกรธง่ายหายเร็ว แสดงออกความโกรธอย่างตรงไปตรงมา ต้องการปกป้องผู้อ่อนแอ ผู้ที่ถูกรังแก เพื่อปกป้องความยุติธรรม

ลักษณ์ 9 ผู้ประสานไมตรี เป็นลักษณ์ที่ชอบความสงบ สามัคคี บรรยากาศที่เป็นมิตรสบายๆ ชอบช่วยเหลือคนอื่น รู้สึกลำบากใจมากเมื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้ง มักมองเห็นและเข้าใจผู้คนในมุมมองต่างๆ ชอบทำตามคนอื่นและหลงลืมความต้องการของตัวเอง

ทำไม? ผู้บริหาร ผู้นำต้องรู้จักคน \"นพลักษณ์\" หลักบริหารมาสเตอร์พีช

กล้าล้มเหลว และพร้อมเรียนรู้

“มาสเตอร์”มองตัวเองเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการคนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร มีความเก่งในตัว มีทัศนคติ มีวินัย กล้าล้มเหลวในงานที่ตนเองไม่เข้าใจ และพร้อมเรียนรู้ ฝึกอบรมสม่ำเสมอ ซึ่งองค์กรจะมีการสอบถาม Feedback แลกเปลี่ยนตลอดเวลา องค์กรจะต้องไม่มี Toxic วัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่เป็นพิษ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาขององค์กร 

DNA ขององค์กร คือ MTP 

  • M มาจาก Move fast ซึ่งจะใช้ผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ นั่นหมายถึง คนที่อยู่มาสเตอร์พีชต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  •  T มาจาก Trust มีห่านไซบีเรีย เป็นสัญลักษณ์ ทุกคนต้องเตรียมพร้อม คนข้างๆ สามารถขึ้นมาแทนคนที่อยู่หน้าสุดได้ ทุกคนต้องไม่เป็นภาระซึ่งกันและกัน
  • P มาจาก Passion for excellence ตัวนี้ใช้ตัวมดงาน เป็นสัญลักษณ์ ทุกคนต้องมีวินัยในตัวเอง รู้หน้าที่ คุณค่าของตัวเอง และมีความมุมานะทำไปข้างหน้า 

ซึ่งทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันต้องเรียนรู้ภายใน 3 เดือน หรือทดลองงาน 90 วัน ว่าทำได้หรือไม่ได้ มี Mindset ตรงกับองค์กรหรือไม่

 “ทุกคนมีทางเลือกและทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการองค์กร จะไม่ได้มองเรื่องของวัย แต่ต้องผ่านกระบวนการเหมือนกันๆ พร้อมรับ Feedback เมื่อเกิดปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ ต้องรู้จักการกลับมามองที่ตัวเองก่อนที่จะกล่าวโทษใคร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่องค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในพนักงานฉะนั้น การรับคนของมาสเตอร์พีช ตั้งแต่การสัมภาษณ์งานจะให้ความสำคัญเรื่อง Mindset มากกว่าทักษะ และเมื่อรับเข้าทำงาน จะมีเครื่องมือในการพัฒนาทุกคนให้เกิดไอเดีย ระบบความคิด มีเป้าหมายเดียวกับองค์กร มีความก้าวหน้า และมีความสุขที่จะได้ทำงานร่วมกัน” ลภัสรดา กล่าว

ทำไม? ผู้บริหาร ผู้นำต้องรู้จักคน \"นพลักษณ์\" หลักบริหารมาสเตอร์พีช

อัพSoft Skills ฮีลใจ รักษาคน

องค์กรย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งในส่วนของมาสเตอร์พีช ผู้บริหาร หัวหน้างานจะเปิดพื้นที่ให้พนักงานทุกคนได้แชร์ความคิด โดยใช้ภาษาละมุน ไม่มีการโต้เถียงกัน และมีระบบการประเมิน แลกเปลี่ยน พูดคุยกัน

ลภัสรดา เล่าต่อไปว่านอกจากค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่มาสเตอร์พีชได้มอบให้แก่พนักงาน สิ่งที่เราจะมอบให้อย่างสม่ำเสมอ คือ การอบรม พัฒนาทักษะ Soft Skills ในสิ่งที่พนักงานต้องการ และมีประโยชน์กับสายงาน โดยจะมีโค้ชองค์กร ให้คำปรึกษา ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว รวมถึงจะมีโค้ชฮีลใจ คอยดูแลสุขภาพใจแก่พนักงาน เพราะตอนนี้ผู้คนเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า มาสเตอร์พีชไม่อยากให้พนักงานเป็นโรคดังกล่าว การดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพใจถือเป็นคีย์หลักในการดูแลคน รักษาคน

“การจะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ พนักงานต้องมีความสุข โดยผู้บริหาร หัวหน้างานต้องเข้าใจความแตกต่างของคน และเวลาน้องๆ พนักงานทำผิด ผู้บริหารต้องไม่ดุให้น้องๆ กลัว แต่ต้องทำความเข้าใจ ผู้บริหารต้องเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และใช้เครื่องมือในการรู้จักคน อย่าง Enneagram (นพลักษณ์) หรือ DISC (ลักษณะบุคลิกภาพของคนเเต่ละประเภทที่สังเกตจากสภาพเเวดล้อมรอบตัว) เพื่อได้เข้าใจเกี่ยวกับคนที่มาสื่อสารด้วย หรือทำงานร่วมกับเรา เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในการทำงาน คือ ความเข้าใจ กล้าพูดอย่างตรงไปตรงมา ทบทวนตัวเอง ลดอารมณ์ และเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน” ลภัสรดา กล่าวทิ้งท้าย