‘จีน’ ปล่อยน้ำเพิ่ม 26 มี.ค. นี้ 4 จังหวัด ลุ่มแม่น้ำโขง ระวังน้ำท่วม!

‘จีน’ ปล่อยน้ำเพิ่ม 26 มี.ค. นี้ 4 จังหวัด ลุ่มแม่น้ำโขง ระวังน้ำท่วม!

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เตือน 4 จังหวัด ลุ่มแม่น้ำโขง เฝ้าระวังน้ำท่วม ผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง ช่วงวันที่ 26-31 มีนาคม 2567 เนื่องจากเขื่อนจิ่งหง ประเทศจีน มีการระบายน้ำเพิ่ม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เตือน 4 จังหวัด ลุ่มแม่น้ำโขง ระวังน้ำท่วม ได้แก่  จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี ให้ประชาชนติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง เนื่องจากเขื่อนจิ่งหง ที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน จะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น 

 

จากการคาดการณ์จะส่งผลทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในช่วงวันที่  26-31 มีนาคม 2567 

‘จีน’ ปล่อยน้ำเพิ่ม 26 มี.ค. นี้ 4 จังหวัด ลุ่มแม่น้ำโขง ระวังน้ำท่วม!

ขอให้เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากระดับน้ำเพิ่มขึ้น ดังนี้

  • บริเวณสถานีเชียงแสน จ.เชียงราย ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทันที ประมาณ 0.5 – 0.7 ม. ในช่วงวันที่ 26-27 มีนาคม 2567 
  • บริเวณสถานีเชียงคาน จ.เลย ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 0.3 – 0.5 ม. ในช่วงวันที่ 27-28 มีนาคม 2567 
  • ตั้งแต่บริเวณสถานีหนองคาย จ.หนองคาย จนถึง สถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 0.3 – 0.5 ม. ในช่วงวันที่ 29-31 มีนาคม 2567