ข่าวดี! กทม. เปิดรับสมัครคนพิการ เป็นข้าราชการ เช็กเงื่อนไข งานราชการด่วน

ข่าวดี! กทม. เปิดรับสมัครคนพิการ เป็นข้าราชการ เช็กเงื่อนไข งานราชการด่วน

ข่าวดี! กทม. เตรียมเปิดรับสมัครคัดเลือก "คนพิการ" เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ คาดเปิดรับสมัครช่วงกลางเดือนมีนาคม 2567 เช็กเงื่อนไข ตรวจคุณสมบัติการสมัคร งานราชการด่วน

ข่าวดี! งานราชการ กทม. เตรียมเปิดรับสมัครคัดเลือกคนพิการ เป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2567

 

เช็กเงื่อนไข ตรวจคุณสมบัติการสมัคร งานราชการด่วน

1.) ผู้สมัครต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ บัตรคนพิการ
2.) จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา
3.) ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก 

หมายเหตุ :กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดตามรายละเอียด "งานราชการ" เพิ่มเติม ที่ Facebook : Exam Bangkok หรือ http://ksb.bangkok.go.th

ข่าวดี! กทม. เปิดรับสมัครคนพิการ เป็นข้าราชการ เช็กเงื่อนไข งานราชการด่วน

 

อ้างอิง : กรุงเทพมหานคร

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์