มติ’บอร์ดกสทช.‘เคาะงบยูโซ่เฉียดพันล. หนุนเน็ตคนพิการ-นักเรียนยากจนพิเศษ

มติ’บอร์ดกสทช.‘เคาะงบยูโซ่เฉียดพันล. หนุนเน็ตคนพิการ-นักเรียนยากจนพิเศษ

ประธานกสทช.แจงยิบกมธ.แผนบริหารงบ USO พร้อมปมปัญหาตั้งเลขาธิการ กสทช. หลังวานนี้ บอร์ดลงมติไฟเขียวงบบรอดแบนด์คนพิการกว่า 709 ล้านบาท และอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษในพื้นที่ชายขอบ 229 ล้านบาท พร้อมสั่งทบทวนโครงการดึงศักยภาพเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพชี้ต้องเปิดกว้างกว่านี้

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มอบหมายให้พล.อ.สิทธิชัย มากกุญชร ผู้ปฏิบัติงานประจำประธานกสทช.ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช.แถลงถึงผลการประชุมบอร์ดกสทช.ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันอังคารที่ 6 ก.พ.2567 ว่า บอร์ดได้ประชุมไปทั้งสิ้นประมาณ 39 วาระ โดยส่วนใหญ่เป็นวาระเกี่ยวกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส.

โดยมีการรับทราบโครงการจัดให้มีบริการบรอดแบนด์สำหรับคนพิการ งบประมาณ 706 ล้านบาท และโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายขอบ งบประมาณ 229 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 935 ล้านบาท

ส่วนเรื่องเพื่อพิจารณาวาระเอกสารเชิงหลักการ Concept Paper โครงการสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม งบประมาณ 120 ล้านบาทนั้น ที่ประชุมขอให้กองทุนฯกลับไปทบทวนการจัดสรรงบประมาณและวัตถุประสงค์ของโครงการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการสนับสนุนเงินทุน ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆที่มีการสนับสนุนเช่นกัน

โดยขอให้มีการจัดสรรงบประมาณแบบเปิดกว้างรับทั้งสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ ไม่ควรสนับสนุนเงินเพียงก้อนเดียวให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไปทำ คาดว่ากองทุนฯน่าจะสามารถนำโครงการกลับไปทบทวนและเสนอใหม่ในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 20 ก.พ.2567

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดังกล่าว นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นว่า หากกองทุนดังกล่าวต้องการของบสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ ก็สามารถเขียนโครงการเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมภายหลังได้

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 8 ก.พ. 2567 คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือเชิญนพ.สรณ ประธานบอร์ดกสทช. เพื่อขอให้เข้าชี้แจงในประเด็นข้อซักถามของกมธ.รายละเอียดแผนงานโครงการ กรอบการจัดสรรงบประมาณ ในภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

อีกทั้งยังมีประเด็นโครงการวงเงินงบประมาณ การจ้างประชาสัมพันธ์ของสำนักสื่อสารองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ปี 2565-2567 พร้อมให้รายงาน ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ที่จ.นนทบุรี และในประเด็นสุดท้ายขอให้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและการแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. พร้อมปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข หลังจากที่มติบอร์ดกสทช.ครั้งก่อนหน้ามีมติ 4:3 ไม่เห็นชอบกระบวนการสรรหา ทำให้ตีตกชื่อของนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุลไป

ทั้งนี้ ล่าสุดนายไตรรัตน์ ได้ยื่นอุทธรณ์มติดังกล่าวแล้ว แต่ต้องบรรจุเข้าวาระการ ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันจึงทำให้ประเด็นดังกล่าวน่าจะมีการพิจารณาในการประชุมครั้งหน้าคือในวันที่ 20 ก.พ. 2567 นี้