ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 2 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี พายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 2 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี พายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 2 มีนาคม 2567 กทม. คุณภาพอากาศดี ไม่พบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน วัดได้ 16.5-33.5 มคก./ลบ.ม. - กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯ พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อากาศพรุ่งนี้ 2-10 มี.ค. 67 ระบายอากาศอยู่เกณฑ์ดี มีโอกาสเกิดฝนตก

"ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้" 2 มีนาคม 2567 อากาศวันนี้ กรุงเทพฯ เวลา 05.00 - 07.00 น. ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ตรวจวัดได้ 16.5-33.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 2 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี พายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศพรุ่งนี้ที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา

อากาศพรุ่งนี้ ในช่วงวันที่ 2 - 10 มี.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี มีสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด และมีโอกาสเกิดฝนตก ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง และคาดการณ์อากาศวันนี้มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 จำนวน 1 จุด เวลา 02.08 น. แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ

(เพลิงไหม้สงบเรียบร้อยแล้ว)

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 2 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี พายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 2 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี พายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 2 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี พายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้”

1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น

2. งดเผาขยะ งดจุดธูป

3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง

4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน

 

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง