ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 1 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 1 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 1 มีนาคม 2567 กทม. คุณภาพอากาศดี ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน วัดได้ 13.3-31.6 มคก./ลบ.ม. - กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อากาศพรุ่งนี้ 1-9 มี.ค. 67 ระบายอากาศอยู่เกณฑ์ดี สภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด

"ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้" 1 มีนาคม 2567 อากาศวันนี้ กรุงเทพฯ เวลา 05.00 - 07.00 น. ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้ 13.3-31.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

 

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดี

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  • มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 1 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศพรุ่งนี้ที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

อากาศพรุ่งนี้ ในช่วงวันที่ 1 - 9 มีนาคม 2567 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี มีสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

จากการตรวจสอบข้อมูล จุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 1 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้

1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น

2. งดเผาขยะ งดจุดธูป

3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง

4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 1 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 1 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 1 มี.ค. 67 กทม. คุณภาพอากาศดี ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

 

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง