ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ 4 จว.ฝุ่นพิษระดับสีแดง - กทม.ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ 4 จว.ฝุ่นพิษระดับสีแดง - กทม.ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (29 ก.พ.67) กทม.คุณภาพอากาศดี ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด เตือน 4 จังหวัดฝุ่นพิษพุ่งระดับสีแดงอันตราย

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (29 ก.พ.67) ค่าฝุ่นกรุงเทพ ค่าฝุ่นวันนี้ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 น. ตรวจวัดได้ 16.1-34.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า ไม่เกินมาตรฐาน ทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

 

 

ขณะที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น เช็คฝุ่น เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 29 ก.พ.67 พบ 4 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ คือ

 

 1. พะเยา 80.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 2. น่าน 80.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 3. สุโขทัย 79.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 4. แพร่ 77.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

28 จังหวัดที่มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

เช็กค่าฝุ่นรายจังหวัดล่าสุด (คลิก)

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ 4 จว.ฝุ่นพิษระดับสีแดง - กทม.ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ 4 จว.ฝุ่นพิษระดับสีแดง - กทม.ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ 4 จว.ฝุ่นพิษระดับสีแดง - กทม.ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ 4 จว.ฝุ่นพิษระดับสีแดง - กทม.ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

 

 

คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา

 

ในช่วงวันที่ 29 ก.พ. - 8 มี.ค.67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี มีสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด และมีโอกาสเกิดฝนตกส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

 

จากการตรวจสอบข้อมูล จุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

 

 • แอปพลิเคชัน AirBKK
 • www.airbkk.com
 • FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
 • FB: กรุงเทพมหานคร
 • LINE ALERT
 • LINE OA @airbangkok

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ 4 จว.ฝุ่นพิษระดับสีแดง - กทม.ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่