กำหนดการ 1 มี.ค. 'ชัยธวัช' สวมหมวก 'ผู้นำฝ่ายค้าน' ลุยเชียงใหม่ แก้ฝุ่น PM 2.5

กำหนดการ 1 มี.ค. 'ชัยธวัช' สวมหมวก 'ผู้นำฝ่ายค้าน' ลุยเชียงใหม่ แก้ฝุ่น PM 2.5

เปิดกำหนดการ 'ชัยธวัช' สวมหมวก 'ผู้นำฝ่ายค้าน' ลงพื้นที่พบประชาชนนัดแรก จ.เชียงใหม่ 1 มี.ค.67 ลุยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 พ่วงปมมลพิษทางอากาศ 'บิ๊กเนม' พรรคร่วมฝ่ายค้านมาเพียบ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2567 ที่รัฐสภา นางชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มีแผนการเดินทางเข้าร่วมโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ครั้งที่ 1 ร่วมกับคณะวิทยากร และทีมงานจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในวันศุกร์ที่ 1 มี.ค.2567 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

นางชนิตา กล่าวว่า การลงพื้นที่ของผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในการพบประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านฯ ของนายชัยธวัช ตุลาธน ซึ่งจากที่ประชุมร่วมพรรคฝ่ายค้านได้เห็นร่วมว่าจะดำเนินกิจกรรมในรูปแบบที่ให้ความสำคัญของวาระของปัญหาเป็นสำคัญ (Agenda-based) และการลงพื้นที่ในครั้งแรกนี้ก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับปัญหาอันเนื่องมาจากฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ โดยจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. การจัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ และการเสวนา 2. การรับฟังปัญหาจากประชาชน และ 3. การลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้า

 

นางชนิตา กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในส่วนแรกนั้น จะเป็นปาฐกถาพิเศษ โดยนายชัยธวัช และการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “แนวทางและเครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ” ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น.วิทยากรร่วมเสวนาที่เข้าร่วมมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้แก่ นางสาวศนิวาร บัวบาน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล นายกัณวีร์  สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายปริเยศ อังกูรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พรรคไทยสร้างไทย ดร.ฐิติวุฒิ  อรุณศิโรจน์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน โดยมีนายเดชรัต สุขกำเนิด ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ดำเนินรายการ 

กิจกรรมในส่วนที่ 2 คณะผู้นำฝ่ายค้าน เปิดพื้นที่ในการเก็บตกรับฟังปัญหาข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากประชาชน

ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมในส่วนที่ 3 คือ การลงไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ไฟป่า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากทางเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งแรกนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา และร่วมหาทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านนโยบาย ด้านกฎหมาย และการดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติที่นายชัยธวัช ตุลาธน ผู้นำฝ่ายค้าน จะทำไปขับเคลื่อนร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไป 

สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่ 1 และ 2 ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วม ได้ที่ http://tinyurl.com/PM25Chiangmai โดยมีกำหนดการเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์