เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน แก้หนี้นอกระบบ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้ง Online - Onsite

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน แก้หนี้นอกระบบ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้ง Online - Onsite

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน แก้หนี้นอกระบบ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ debt.dopa.go.th และจุดรับลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง เผยผลการลงทะเบียน"แก้หนี้นอกระบบ"นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 -7 ม.ค. 67 มีความคืบหน้า ดังนี้

  • ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 119,686 ราย
  • ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 1,713 ราย
  • กรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ ขณะนี้ทั่วประเทศมีการดำเนินคดีไปแล้ว 32 ราย
  • พื้นที่/จังหวัด ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.นครราชสีมา และ จ.ขอนแก่น ตามลำดับ

สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ย"หนี้นอกระบบ"ทั่วประเทศ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 6,710 ราย โดยมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ยจำนวน 507.277 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ยเหลือ 218.417 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 288.860 ล้านบาท ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ต่อไป

ประชาชนสามารถลงทะเบียนหนี้นอกระบบได้ถึง 29 ก.พ. 67 ทั้งในระบบ Online และ Onsite ดังนี้

1.) ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th ตลอด 24 ชม.

2.) รับลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม

  • โทร. 1567 (สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ตลอด 24 ชม.)
  • กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า