'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนธันวาคม 2566 โอนเข้าบัญชีวันไหน ตรวจสอบที่นี่

'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนธันวาคม 2566 โอนเข้าบัญชีวันไหน ตรวจสอบที่นี่

"เงินอุดหนุนบุตร" หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งวดเดือนธันวาคม 2566 ตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี โอนวันไหน ตรวจสอบที่นี่

ติดตามความคืบหน้าโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท โดยผู้ปกครองจะต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิก่อน

ล่าสุด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดการจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร ธันวาคม 2566"  ซึ่งจะโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนธันวาคม 2566 โอนเข้าบัญชีวันไหน ตรวจสอบที่นี่

ตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2567 มีดังนี้ 

 • ธันวาคม 2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
 • มกราคม 2567  วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 • กุมภาพันธ์ 2567  วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • มีนาคม 2567  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • เมษายน 2567  วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • มิถุนายน 2567  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • กรกฎาคม 2567  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • สิงหาคม 2567  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • กันยายน 2567  วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนธันวาคม 2566 โอนเข้าบัญชีวันไหน ตรวจสอบที่นี่

โดย ผู้ปกครองตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของท่านที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว

ตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. เว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 2. แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"
 3. แอปพลิเคชัน "เงินเด็ก"

โดยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ AppStore และ PlayStore

'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนธันวาคม 2566 โอนเข้าบัญชีวันไหน ตรวจสอบที่นี่

 

สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้

 •  กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
 •  เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 •  ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา กรมกิจการเด็กและเยาวชน