ปฏิทินตรวจสอบ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนตุลาคม 2566 โอนวันไหน เช็กที่นี่!

'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนตุลาคม 2566 โอนวันไหน เช็กที่นี่!

"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนตุลาคม 2566 พร้อมตรวจสอบปฏิทินการจ่าย เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี พ.ศ. 2567 โอนวันไหนบ้าง เช็กที่นี่!

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รายงาน ปฏิทินการจ่าย เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปีงบประมาณ 2567 ออกมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท ทั้งนี้จะต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิก่อน

โดย "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนตุลาคม 2566 จะโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 

 

ปฏิทินตรวจสอบ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนตุลาคม 2566 โอนวันไหน เช็กที่นี่!

ปฏิทินตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2567 มีดังนี้ 

 • ตุลาคม 2566  วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
 • พฤศจิกายน 2566 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 • ธันวาคม 2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
 • มกราคม 2567  วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 • กุมภาพันธ์ 2567  วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • มีนาคม 2567  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • เมษายน 2567  วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • มิถุนายน 2567  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • กรกฎาคม 2567  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • สิงหาคม 2567  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • กันยายน 2567  วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

 

ปฏิทินตรวจสอบ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนตุลาคม 2566 โอนวันไหน เช็กที่นี่!

 

ผู้ปกครองตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของท่านที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว

 

ข้อแนะนำการรับ เงินอุดหนุนบุตร เดือนตุลาคม 2566

 • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

ตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. เว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 2. แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"
 3. แอปพลิเคชัน "เงินเด็ก"

โดยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ AppStore และ PlayStore

ปฏิทินตรวจสอบ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนตุลาคม 2566 โอนวันไหน เช็กที่นี่!

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการ ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องมีคุณสมบัติ คือ

 1. เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 2. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยร่วมด้วย
 3. เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 4. เด็กแรกเกิดต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี สัญชาติไทย

อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

หากเข้าเกณฑ์คุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชั่นเงินเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

โดยกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา กรมกิจการเด็กและเยาวชน