บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 มิถุนายน 2566 เงินเข้าแล้ว ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 มิถุนายน 2566 เงินเข้าแล้ว ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุด (1 มิถุนายน 2566) เงินเข้าแล้ว สามารถเริ่มใช้สิทธิได้เลยผ่านบัตรประจำตัวประชาชน แล้วถอนเป็นเงินสดได้ไหม ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ? เช็กที่นี่!

ติดตามการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน งวดประจำเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 เม.ย. - 26 พ.ค.2566 ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรก 1 มิ.ย.2566 และจะได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น)

โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ทุกวันที่ 1 , 18 และ 20 ของเดือน ส่วนวันที่ 18 และ 20 ของเดือน สามารถเริ่มใช้สิทธิได้เลยผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไทม์ไลน์เงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน

- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2566)

- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน

 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
 • รถไฟ
 • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  
 • รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • ค่าไฟฟ้า

ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ค่าน้ำประปา

ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท)

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการฯลงทะเบียนกับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ 1 แห่ง และผู้ให้บริการน้ำประปาได้ 1 แห่ง (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ (ใบแจ้งหนี้) ในเดือนถัดจากเดือนที่ลงทะเบียน กับหน่วยงานดังกล่าว โดยผู้มีสิทธิที่มีค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการ ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง

ข่าวอัปเดต

 

ทุกวันที่ 20 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน)

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นผู้พิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน จะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

ตารางการยืนยันตัวตน และวันที่เริ่มใช้สิทธิตาม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  ดังนี้

 • ยืนยันตัวตนช่วงวันที่ 27 มี.ค. - 26 เม.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค.2566 ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น) 
 • ยืนยันตัวตน 27 เม.ย. - 26 พ.ค.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย.2566 
 • ยืนยันตัวตน 27 พ.ค. - 26 มิ.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค.2566
 • ยืนยันตัวตน 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป 1 ส.ค.2566 ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 มิถุนายน 2566 เงินเข้าแล้ว ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเตรียมประกาศผลพิจารณาผลอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 12 มิ.ย.66 

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติที่มีการประกาศผลเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566 แล้วพบว่า มีสถานะ “ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ” (ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่) จำนวน 416,153 ราย จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนที่

 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารออมสิน หรือ
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

และมีผลการยืนยันตัวตนที่แสดงสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)” ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้งสามแห่งข้างต้นตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตน และวันที่เริ่มใช้สิทธิ