แนะ 5 แนวทาง วิธีจัดการกับ 'ไซเบอร์บูลลี่' Cyberbullying

แนะ 5 แนวทาง วิธีจัดการกับ 'ไซเบอร์บูลลี่' Cyberbullying

'ไซเบอร์บูลลี่' Cyberbullying คืออะไร พร้อมแนะ 5 แนวทางวิธีจัดการ เตือนแสดงความคิดเห็นต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น

วันที่ 22 มีนาคม 2566 'ไซเบอร์บูลลี่' (Cyberbullying) หรือ การระรานทางไซเบอร์ คือ การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมโซเชียลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter , Tiktok ฯลฯ

 

 

การระรานทางไซเบอร์สร้างผลกระทบที่ร้ายแรง รวมทั้งสามารถเกิดขึ้นได้บ่อย เพราะในโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและรวดเร็ว จนบางคนลืมคิดก่อนที่จะพิมพ์คำว่าร้ายต่าง ๆ ออกมาว่าจะสร้างผลกระทบขนาดไหนกับคนอื่น

 

ซึ่งคนที่จิตใจเข้มแข็งก็อาจจะสามารถก้าวผ่านคำว่าร้ายเหล่านั้นไปได้ แต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนที่จะมีจิตใจเข้มแข็งที่จะรับมือกับคำว่าร้ายต่าง ๆ ได้ จนอาจนำไปสู่การ 'คิดสั้น' ดังนั้นหากเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีจัดการกับ 'ไซเบอร์บูลลี่' Cyberbullying ซึ่งมีด้วยกัน 5 แนวทาง ดังนี้

 

 

1. ไม่ตอบสนองต่อข้อความกลั่นแกล้ง ไม่ว่าข้อความนั้นจะรุนแรงต่อเราขนาดไหน เพราะจะทำให้สถานการณ์แย่ลง

 

2. อย่าแก้แค้น หรือตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกัน เพราะอาจทำให้เรากระทำความผิดและเป็นจำเลยสังคมแทน

 

3. เก็บหลักฐาน บันทึกภาพและข้อความที่ถูกทำร้าย เพื่อรายงานต่อผู้ปกครอง หรือผู้บังคับใช้กฎหมาย

 

4. รายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับโซเชียลมีเดียต้นทาง (Facebook , Twitter , Tiktok ฯลฯ)

 

5. ตัดช่องทางการติดต่อ โดยลบ แบน บล็อกการเชื่อมต่อกับคนที่มาระราน หรือว่าร้ายเรา พร้อมระมัดระวังการติดต่อกับคนกลุ่มนี้ในอนาคต

 

อย่างไรก็ตาม 'มนุษย์เป็นสัตว์สังคม' การดำรงอยู่ของมนุษย์จึงต้องพึ่งพาอาศัยกัน ฉะนั้นเราควรมีความเห็นอกเห็นใจและไม่คิดร้ายต่อกัน

 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข