"ผู้พันเบิร์ด-หมอก้อง" เปิดประสบการณ์วิชาประวัติศาสตร์ ไม่บูลลี่ -ชี้นำ

"ผู้พันเบิร์ด-หมอก้อง" เปิดประสบการณ์วิชาประวัติศาสตร์ ไม่บูลลี่ -ชี้นำ

"ผู้พันเบิร์ด-หมอก้อง" ผนึกกำลัง สพฐ. เดินเครื่อง เปิดประสบการณ์ การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ในอาณาจักร สุโขทัย ไม่บูลลี่ -ชี้นำ นำร่อง 7 จว.

17 ม.ค. 25 66  พ.อ.วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด นพ.สรวิชญ์ สุบุญ หรือ หมอก้อง 
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  เดินทางไป จ.สุโขทัย เปิดประสบการณ์ การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ในงาน อาณาจักร สุโขทัยรุ่งอรุณแห่งความสุข ต้นกำเนิดลายสือไทย ความภาคภูมิใจแห่งราชธานี 

"ผู้พันเบิร์ด-หมอก้อง" เปิดประสบการณ์วิชาประวัติศาสตร์ ไม่บูลลี่ -ชี้นำ

พร้อมร่วมเสวนา และ บรรยาย เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยมีข้าราชการ ครูและนักเรียนจาก 24โรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยมาร่วมกิจกรรม โดยเสนอประเด็นสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์คือ ไม่ชี้นำไม่บุลลี่บุคคล ไม่ใช้เหตุผลของตนเองไปคิดแทนคนอื่น ไม่ใช้อคติด้านลบแต่ควรใช้เหตุผลและข้อมูลที่เรามีอย่างรอบด้าน จงคิดเสมอว่าเราไม่มีทางรู้รอบทั้งหมดทั้งกายภาพและจิตใจคน ดังนั้นเมื่อคิดแล้วถกกันแล้วจะไม่ตัดสินว่าใครถูกผิดเหล่านี้คือสร้างสรรค์

"ผู้พันเบิร์ด-หมอก้อง" เปิดประสบการณ์วิชาประวัติศาสตร์ ไม่บูลลี่ -ชี้นำ

สำหรับการจัดกิจกรรมของ สพฐ. นี้เป็นการนำร่องการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ทั่วประเทศโดย ใช้ 7พื้นที่ ใน7 จังหวัดนำร่องก่อน คือ อยุธยา เชียงใหม่ นครพนม สุโขทัย กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และ ปัตตานี 

"ผู้พันเบิร์ด-หมอก้อง" เปิดประสบการณ์วิชาประวัติศาสตร์ ไม่บูลลี่ -ชี้นำ