'หมอธีระวัฒน์' ชี้แม้ฝนตก แต่ 'ฝุ่น PM 2.5' ยังหนัก เตือนสูด 1-2 วัน เสี่ยงตายสูง

'หมอธีระวัฒน์' ชี้แม้ฝนตก แต่ 'ฝุ่น PM 2.5' ยังหนัก เตือนสูด 1-2 วัน เสี่ยงตายสูง

"หมอธีระวัฒน์" ชี้แม้มีฝนตก แต่ "ฝุ่น PM 2.5" ยังหนักเตือนสูดฝุ่น เพียงแค่วันถึงสองวันโอกาสเสี่ยงตายสูงจากเส้นเลือดหัวใจตัน ภายจากดาวเทียมฮิมาวาริ ชี้ พีเอ็ม2.5 ไม่ได้มาเดี่ยว แต่พ่วงพิษร้ายอื่นๆตามมาอีก 5 อย่าง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หรือ "หมอธีระวัฒน์" ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงสถานการณ์ "ฝุ่น PM 2.5" ระบุว่า เจอฝุ่นจิ๋วพิษ 2.5 และจิ๋วใหญ่ PM 10 กับ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เพียงแค่วันถึงสองวันโอกาสเสี่ยงตายสูงจากเส้นเลือดหัวใจตัน (acute MI)

เป็นการรายงานในวารสารของสมาคมโรคหัวใจ (Journal of American College of Cardiology) วันที่ 26 มกราคม 2021 นี่เอง รวมทั้งบทบรรณาธิการ

ทั้งนี้ ทุก ๆ ปริมาณของฝุ่นเล็กจิ๋ว และจิ๋วใหญ่ที่เพิ่มขึ้น 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จนกระทั่งถึงระดับ 33.3 และ 57.3 ตามลำดับ จะเสี่ยงตายต่อโรคหัวใจ สูงขึ้น และเช่นเดียวกันกับความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขณะที่ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA เผยว่า 'ฝุ่น PM 2.5' ตอนบนยังปกคลุมอยู่มาก อีกหลายพื้นที่ได้ฝนมาช่วย โดยข้อมูลจากดาวเทียมฮิมาวาริ เมื่อเวลา 09.00 น. วัน 13 มี.ค.66) พบ ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยจังหวัดที่มีค่า PM2.5 สูงสุดยังคงเป็นแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ในขณะที่พื้นที่บริเวณภาคกลางรวมไปถึง กทม. พบค่า PM 2.5 มีคุณภาพดีขึ้น อยู่ในระดับปานกลางถึงดี เนื่องจากได้รับความชุ่มฉ่ำจากฝนที่ตกลงมาทั้งคืน

\'หมอธีระวัฒน์\' ชี้แม้ฝนตก แต่ \'ฝุ่น PM 2.5\' ยังหนัก เตือนสูด 1-2 วัน เสี่ยงตายสูง

ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมฮิมาวาริที่ท่านเห็นอยู่นี้ จะแสดงผลเฉพาะค่าฝุ่น PM 2.5 เท่านั้น สำหรับแอปพลิเคชันทั่วไปที่มีการรายงานดัชนีคุณภาพอากาศแบบ AQI จะเป็นการรายงานคุณภาพอากาศในภาพรวมที่ประกอบด้วยมลพิษทางอากาศ 6 ชนิดด้วยกันคือ

1.ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10)

2.ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

3.ก๊าซโอโซน (O3)

4.ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO)

5.ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2)

6.ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

**ตัวเลขที่สูงมากเป็นเพราะค่าระดับของก๊าซบางชนิดที่รวมอยู่ด้วย เช่น O3 NO2 SO2 เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะตามมา