"ฝุ่น PM 2.5" ไทยยังหนา กาญจนบุรีจังหวัดแชมป์พบจุดความร้อนมากที่สุด

"ฝุ่น PM 2.5" ไทยยังหนา กาญจนบุรีจังหวัดแชมป์พบจุดความร้อนมากที่สุด

"ฝุ่น PM 2.5" ไทยยังหนา พบเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ส่วน "จุดความร้อน" ยังทรงตัว กาญจนบุรีแชมป์จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด

อัปเดตสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 9 มีนาคม 2566 ไทยพบ "จุดความร้อน" จำนวน 1,533 จุด

 

ส่วนเมียนมายังนำโด่ง 5,743 จุด , สปป.ลาว 2,412 จุด , กัมพูชา 1,622 จุด , เวียดนาม 396 จุด และมาเลเซีย 33 จุด

 

 

สำหรับ จุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 752 จุด , พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 368 จุด , พื้นที่เกษตร 177 จุด , พื้นที่เขต สปก. 132 จุด , พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 95 จุด , และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด และในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ "กาญจนบุรี" 289 จุด

 

ส่วน ค่าฝุ่น PM 2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชั่น "เช็คฝุ่น" เมื่อเวลา 10:00 น. ที่ผ่านมา พบว่าหลายพื้นที่ของประเทศอยู่ในระดับสีส้ม และสีแดง แสดงให้เห็นว่า "เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด" และเริ่มส่งผลต่อสุขภาพ อาทิ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง เลย แพร่ เป็นต้น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ช่วงเวลาที่หนักสุดจะเป็นช่วงเช้า-สายของวันนี้(10 มีนาคม 2566) เตือนประชาชนควรสวมหน้ากากฯตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในขณะที่ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) อยู่ระดับปานกลางจนถึงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

 

 

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน คือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดน เนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา

 

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชั่น "เช็คฝุ่น"

 

\"ฝุ่น PM 2.5\" ไทยยังหนา กาญจนบุรีจังหวัดแชมป์พบจุดความร้อนมากที่สุด