อัปเดตล่าสุด คำนวณ "เงินชราภาพ" ประกันสังคม เช็กง่ายๆ ได้กี่บาทแล้ว

อัปเดตล่าสุด คำนวณ "เงินชราภาพ" ประกันสังคม เช็กง่ายๆ ได้กี่บาทแล้ว

อัปเดตล่าสุด! คำนวณ "เงินชราภาพ" ประกันสังคม ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 เช็กง่ายๆ ได้กี่บาทแล้ว

ชาวประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ควรรู้เช็กยอดเงินสะสมของตนเองได้ ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม พร้อมกับคำนวณ "เงินชราภาพ" ได้รับเท่าไหร่ ?

สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง ภาคบังคับ) และผู้ประกันตน มาตรา 39 (ภาคสมัครใจ) ที่ส่งเงินสมทบครบตามระยะเวลาที่กำหนด จะมีสิทธิได้รับ "เงินชราภาพ" ประกันสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. เงินบำเหน็จชราภาพ
  2. เงินบำนาญชราภาพ

โดยจะได้รับก็ต่อเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ซึ่งก่อนจะได้รับเงินนั้นต้องดูว่าตั้งแต่ส่งเงินสมทบครั้งแรกจนอายุครบ 55 ปี นั้นผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมาแล้วกี่เดือน

 

อัปเดตล่าสุด คำนวณ "เงินชราภาพ" ประกันสังคม เช็กง่ายๆ ได้กี่บาทแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

คำนวณ "เงินชราภาพ" ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ได้รับเท่าไหร่ ?

  • เงินบำเหน็จชราภาพ

- ส่งเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคม

- ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน (15 ปี) จะจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี

  • เงินบำนาญชราภาพ

- ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน (15 ปี) จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต คิดเป็นอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้าง (ไม่เกิน 15,000 บาท) เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

- ส่งเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญ ให้อีก ร้อยละ 1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ 12 เดือน

ส่องขั้นตอนเช็กยอดเงินสะสม ประกันสังคม ง่ายๆ ดังนี้ 

1.เข้าสู่เว็บไซต์ ประกันสังคม www.sso.go.th

2. เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ (กรณีไม่เคยลงทะเบียนสามารถกด สมัครสมาชิก ก่อนให้เรียบร้อย)

3.กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน

4.เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าที่ระบุว่า "ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน" โดยจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกันตน จากนั้นกดเลือกที่ "ข้อมูลการส่งเงินสมทบ"

5.จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลปีล่าสุด งวดเงินสมทบ วันที่ชำระเงิน % เงินสมทบ และจำนวนเงินสมทบนำส่ง

6.เกษียณอายุการทำงาน คุณจะได้เงิน “ช่วยเหลือเมื่อชราภาพ” คืน ถ้าอยากรู้ว่าเท่าไหร่ ให้คลิกที่ “การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ” ซึ่งก็จะมีตัวเลข จำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตน จำนวนเงินสมทบของนายจ้าง จำนวนเงินสมทบของรัฐ ยอดเงินรวม (รายปี)

 

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ และใช้งานผ่าน @ssothai และแอปพลิเคชัน SSO Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อให้เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ดังนี้

1. อัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ฯ ของสำนักงานประกันสังคม

2. ข้อควรรู้ของมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40

3. การลงทะเบียน มาตรา 39 มาตรา 40

4. การชำระเงินสมทบมาตรา 39 มาตรา 40

5. งานทะเบียนและเงินสมทบ มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40

6. การเบิกสิทธิประโยชน์ มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40

7. การรับแจ้งเตือนจากประกันสังคม

8. การเปลี่ยนสถานพยาบาลตามสิทธิ

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา สายด่วน โทร.1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม