ประกันสังคม เพิ่มช่องทางตรวจสอบสิทธิยอดเงินชราภาพ ย้ายโรงพยาบาล จริงหรือ?

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางตรวจสอบสิทธิยอดเงินชราภาพ ย้ายโรงพยาบาล จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า ประกันสังคมเพิ่มช่องทางตรวจสอบสิทธิยอดเงินชราภาพ ย้ายโรงพยาบาล เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 65 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ประเด็นเรื่องประกันสังคมเพิ่มช่องทางตรวจสอบสิทธิยอดเงินชราภาพ ย้ายโรงพยาบาล ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ และใช้งานผ่าน @ssothai และแอปพลิเคชัน SSO Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อให้เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ดังนี้

1. อัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ฯ ของสำนักงานประกันสังคม

2. ข้อควรรู้ของมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40

3. การลงทะเบียน มาตรา 39 มาตรา 40

4. การชำระเงินสมทบมาตรา 39 มาตรา 40

5. งานทะเบียนและเงินสมทบ มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40

6. การเบิกสิทธิประโยชน์ มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40

7. การรับแจ้งเตือนจากประกันสังคม

8. การเปลี่ยนสถานพยาบาลตามสิทธิ

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา สายด่วน โทร.1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน