กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา" - เจอฝนตกหนัก 80%

กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา" - เจอฝนตกหนัก 80%

กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา" สถานีวัดระดับน้ำ คลองบางเขนใหม่ - ปากคลองตลาด - บางนา - สถานีบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - เจอฝนตกหนัก 80%

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักประชาสัมพันธ์ โพสต์รายงานสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา" 

  • สถานีวัดระดับน้ำ "คลองบางเขนใหม่"

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 21.20 น. 2.04 ม.รทก. ระดับความสูงแนวเขื่อน 3.5 ม.รทก. ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน -1.46 ม.รทก. (ระดับน้ำเตือนภัย 3.3 ม.รทก.)

  • สถานีวัดระดับน้ำ "ปากคลองตลาด"

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 11.50 น. 1.81 ม.รทก. ระดับความสูงแนวเขื่อน 3.0 ม.รทก. ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน -1.19 ม.รทก. (ระดับน้ำเตือนภัย 2.8 ม.รทก.)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • สถานีวัดระดับน้ำ "บางนา"

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 10.25 น. 1.53 ม.รทก. ระดับความสูงแนวเขื่อน 2.8 ม.รทก. ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน -1.27 ม.รทก (ระดับน้ำเตือนภัย 2.6 ม.รทก.)

 

  • สถานีบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น้ำไหลผ่านสูงสุด 3,156 ลบ.ม./วินาที กทม. สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือได้ประมาณ 2,500 - 3,000 ลบ.ม./วินาที

กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา" - เจอฝนตกหนัก 80%

  • บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 น้ำลงเต็มที่ เวลา 04.40 น. ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.16 เมตร น้ำลงเต็มที่ เวลา 14.00 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.60 เมตร

  • บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 น้ำลงเต็มที่ เวลา 06.47 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.67 เมตร น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 21.20 น. สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.72 เมตร

กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา" - เจอฝนตกหนัก 80%

ติดตามข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำ ได้ที่ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ

กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา" - เจอฝนตกหนัก 80%

หมายเหตุ : ม. คือ เมตร / รทก. คือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นการอ้างถึงความสูงของพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้ระดับน้ำทะเลเป็นเกณฑ์