กรมวิทย์ฯ คาดโควิด-19 สายพันธุ์ JN.1 จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในไทย

กรมวิทย์ฯ คาดโควิด-19 สายพันธุ์ JN.1 จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในไทย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัปเดตสายพันธุ์โควิด 19 พบสายพันธุ์ JN.1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทย

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์สายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หรือโควิด-19 ว่า ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามสายพันธุ์โอมิครอน จำนวน 10 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ที่เฝ้าระวัง หรือ Variants of Interest (VOI) 5 สายพันธุ์ ได้แก่ XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5, BA.2.86 และ JN.1 ส่วนสายพันธุ์ที่ต้องจับตามอง หรือ Variants under monitoring (VUM) จำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ DV.7, XBB, XBB.1.9.1 XBB.1.9.2 และ XBB.2.3

กรมวิทย์ฯ คาดโควิด-19 สายพันธุ์ JN.1 จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในไทย

สถานการณ์ภาพรวมทั่วโลก

ทั้งนี้สถานการณ์ภาพรวมทั่วโลกจากฐานข้อมูลกลาง GISAID รอบสัปดาห์ที่ 52 (วันที่ 25 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566) สายพันธุ์ในกลุ่ม VOI ที่พบมากที่สุด ได้แก่ JN.1 ในสัดส่วน 65.5% ถัดมาคือ EG.5 16.6% โดย EG.5 มีอัตราการพบที่ค่อยๆ ลดลง แต่ในขณะที่ JN.1 มีอัตราการพบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 28 วัน และจากความได้เปรียบในการเติบโตและคุณลักษณะหลบภูมิคุ้มกัน จึงมีความเป็นไปได้ว่า JN.1 จะเพิ่มมากขึ้นและจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักในระดับประเทศหรือทั่วโลก

ในขณะที่สายพันธุ์ในกลุ่ม VUM ที่พบมากที่สุด ได้แก่ XBB.1.9.1 ในสัดส่วน 1.8% และ DV.7 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์บนส่วนหนามสองตำแหน่งติดกัน คือ L455F และ F456L มีอัตราการพบที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจากฐานข้อมูลกลาง GISAID มีรายงานการพบสายพันธุ์ DV.7 ทั่วโลกจำนวน 5,275 ราย โดยปัจจุบันยังไม่พบมีรายงานการเพิ่มความรุนแรงของโรค

นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับสถานการณ์สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2566 สายพันธุ์ลูกผสม XBB.1.9.2 เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยแทนที่ XBB.1.16 จนกระทั่งต้นปี 2567 สายพันธุ์ลูกผสม XBB.1.9.2 เริ่มลดลง ในขณะที่ JN.1* มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยังไม่พบว่ามีระดับความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดิม และคาดว่าจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาด ณ ปัจจุบัน

โดย JN.1 มีสัดส่วนการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคโควิด-19 สะสมนับตั้งแต่เริ่มพบครั้งแรก เมื่อเดือนตุลาคม 2566 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงปัจจุบัน คิดเป็น 6.66% (อ้างอิงจากฐานข้อมูล GISAID และข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอยู่ระหว่างการดำเนินการเผยแพร่บนฐานข้อมูล GISAID)

กรมวิทย์ฯ คาดโควิด-19 สายพันธุ์ JN.1 จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในไทย

ผลการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคโควิด-19 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2566 - 23 มกราคม 2567 จำนวน 234 ราย

- พบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ลูกผสมกระจายทุกเขตสุขภาพ โดยสายพันธุ์ JN.1 พบสัดส่วนมากที่สุดเป็น 33.5% ถัดมาคือ EG.5 (สายพันธุ์ย่อยของ XBB.1.9.2) เป็น 27.5%, BA.2.86 เป็น 21%, XBB.1.16 เป็น 7.3% (เขตสุขภาพที่ยังไม่พบ JN.1 ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8, 9 และ 10 ส่วนเขตสุขภาพที่ 3 ไม่มีตัวอย่างทดสอบ)

 

- ในช่วงปลายปี 2566 สายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยยังคงเป็นสายพันธุ์ลูกผสม XBB.1.9.2 โดยมีสัดส่วนลดลง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2566 และมกราคม 2567 ดังนี้ 51.9%, 34.7% และ 28.2% ตามลำดับ

- สัดส่วนของ BA.2.86 เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2566 และมกราคม 2567 ดังนี้ 11.4%, 21.8% และ 22.3% ตามลำดับ เช่นเดียวกับ JN.1 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2566 และมกราคม 2567 ดังนี้ 2.2%, 20.3% และ 43.7% ตามลำดับ

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ยังคงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง โดยการรวบรวมตัวอย่างผลบวกเชื้อก่อโรคโควิด-19 จากการทดสอบ ATK หรือ Real-time RT-PCR จากทั่วประเทศ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลสากล GISAID อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ มีความสำคัญและจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบอุบัติการณ์แนวโน้มการระบาดใหญ่ การกลายพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่ต่างไปจากเดิม เพื่อวางมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์” นายแพทย์ยงยศ กล่าวทิ้งท้าย