เช็คที่นี่ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ข้าราชการ ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้

เช็คที่นี่ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ข้าราชการ ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้

ข้าราชการ-ลูกจ้างทุกสังกัดเฮ ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ที่ศูนย์สาธารณสุขของ กทม. ทั้ง 69 แห่ง ใน 50 เขต เช็คศูนย์บริการ ได้ที่นี่

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เดิมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง จะให้บริการสิทธิเบิกจ่ายตรงเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

หากเป็นข้าราชการและลูกจ้างสังกัดอื่น เมื่อมาใช้บริการต้องสำรองจ่ายและนำใบเสร็จไปเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้ง จึงขยายบริการสิทธิเบิกจ่ายตรงโดยข้าราชการและลูกจ้างที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐ (ทุกหน่วยงาน) 

สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เข้ารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ทั้ง 69 แห่ง ใน 50 เขต สำหรับการขยายบริการสิทธิเบิกจ่ายตรงเพิ่มเติมในครั้งนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการลูกจ้างหน่วยงานรัฐทุกสังกัด สามารถเลือกใช้บริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ลดปัญหาการเดินทาง และช่วยลดความแออัดในสถานพยาบาลต่าง ๆ ด้วย 

ทั้งนี้ ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2566 ผลการดำเนินงานช่วงครึ่งเดือนธันวาคม 2566 พบว่ามีผู้มาใช้บริการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง  69 แห่ง มากกว่า 1,000 ราย  ทั้งนี้สามารถค้นหาศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง และสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ที่ BKK Health Map (คลิก)