บัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายงบลงทุน 3 เดือนแรกปีงบ 67 ทำได้แค่ 7.69%

บัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายงบลงทุน 3 เดือนแรกปีงบ 67 ทำได้แค่ 7.69%

บัญชีกลางเผยผลเบิกจ่าย 3 เดือนแรกปีงบประมาณ 67 โดยผลเบิกจ่ายรวมอยู่ที่ 28.81% เบิกจ่ายประจำทำได้ 34.08% ส่วนงบลงทุนทำได้ 7.69% ขณะที่ งบกันเหลื่อมปีเบิกจ่ายได้สูง 33.47%

กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 พลางก่อน เริ่มตั้งต้นปีงบประมาณในเดือนต.ค.ถึง ธ.ค.2566 โดยวงเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ซึ่งรวมถึงเงินกันเหลื่อมปีจะอยู่ที่ 3.345 ล้านล้านบาท มียอดการเบิกจ่ายไปแล้ว 9.63 แสนล้านบาท หรือ 28.81% ของวงเงินรวม

ในจำนวนนี้ เป็นการเบิกจ่ายงบประจำได้จำนวน 8.6 แสนล้านบาท หรือ 34.08% ของประจำรวม 2.52 ล้านล้านบาท งบลงทุนเบิกจ่ายได้ 5.1 หมื่นล้านบาท หรือ 7.69% ของงบลงทุนรวม 6.64 แสนล้านบาทส่วนงบกันเหลื่อมปีเบิกจ่ายได้ 5.4 หมื่นล้านบาท หรือ 33.47% ของงบกันเหลื่อมปีรวม 1.6 แสนล้านบาท