"ทำฟันฟรี" 13 รายการสำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทองเช็กรายละเอียดที่นี่ !

"ทำฟันฟรี" 13 รายการสำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทองเช็กรายละเอียดที่นี่ !

ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรมได้ฟรี 13 รายการ ที่ สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ มีรายละเอียดที่นี่ !

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยข่าวดี สำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท ที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมได้มากขึ้น จากสิทธิประโยชน์"ทำฟันฟรี"ทั้งหมด 13 รายการ ที่ได้รับการคุ้มครองดังนี้ 

1.การถอนฟัน

2.การอุดฟัน อุดคอฟัน 

3.ขูดหินปูน การเกลาฟันหรือเกลารากฟัน (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา)

4.ฟันปลอมฐานพลาสติก ทั้งแบบซี่ถอดได้ และแบบทั้งปากถอดได้ - ฟันปลอมแบบถอดได้มีอายุการใช้งาน 5 ปี หากผู้รับบริการได้รับความเห็นจากทันตแพทย์ว่า มีความจำเป็นต้องซ่อมฟันปลอมก่อน 5 ปี ผู้รับบริการสามารถใช้สิทธิได้
 

5.รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม (รากฟันน้ำนม)

6.ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

7.ผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์)

8.เคลือบหลุมร่องฟัน (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6 – 24 ปี)

9.การทาฟลูออไรด์วาร์นิช (เด็กอายุ 9 เดือน – 5 ปี)

10.การเคลือบฟลูออไรด์ (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6 – 24 ปี) ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ กลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่มีภาวะน้ำลายแห้งจากการรักษามะเร็งด้วยการฉายแสงบริเวณใบหน้า และลำคอ หรือจากการกินยารักษาโรค  รวมทั้งผู้ที่มีเหงือกร่น รากฟันโผล่ ที่ยากต่อการทำความสะอาด

11.โรคปริทันต์อักเสบ สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมคุ้มครอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา 
 

12.การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก ให้บริการผู้ป่วยที่ไม่มีฟันทั้งปาก และมีข้อบ่งชี้การใส่รากฟันเทียม ด้วยบริการใส่รากฟันเทียม และการบำรุงรักษา

13.จัดฟัน ในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ (ตามดุลยพินิจของทันตแพทย์)

โดยนำบัตรประชาชนเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ และควรติดต่อนัดหมายล่วงหน้า แต่หากหน่วยบริการประจำตามสิทธิอุปกรณ์ไม่พร้อมจะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่สามารถรักษาได้ตามขั้นตอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-141-4000 หรือ สายด่วน สปสปช.1330 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์