21 ต.ค.นี้ เปิดบริการทำฟันฟรี

21 ต.ค.นี้ เปิดบริการทำฟันฟรี

21 ต.ค.นี้ เปิดบริการทำฟันฟรี กรมอนามัยเผยเด็กฟันผุพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กฟันปกติ 1.4 เท่า

       เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2563  ที่กรมอนามัย  นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.2563 ว่า  ทุก5 ปีกรมอนามัยจะมีการสำรวจสุขภาพช่องปากและมีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น  สิ่งที่พบ คือ เด็กที่มีปัญหาเรื่องฟันผุพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กมีฟันปกติ โดยเด็กฟันปกติจะมีพัฒนาการดีกว่าถึง 1.4 เท่า เพราะเมื่อฟันผุจะมีผลต่อการบดเคี้ยวอาหาร การรับประทานอาหารน้อยลง ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ยิ่งกว่านั้นเด็กมีฟันผุยังมีโอกาสติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน เช่น เจ็บคอ คออักเสบ เป็นต่อมทอมซิลอักเสบ เป็นต้น 

         “จากการสำรวจปีล่าสุด คือ ปี 2560 พบว่า เด็กปฐมวัยหรือในเด็กอายุ 3 ปีมีปัญหาโรคฟันผุมากถึง 52.9 % และเด็กอายุ 5 ปี 75.6  % บางประเทศพบปัญหาสูงถึง 100% ส่วนเด็กโตดำเนินการได้ดี เพราะมีการลงไปรณรงค์และขอความร่วมมือในการจัดการอนามัยโรงเรียน ปัญหาฟันผุของโรงเรียนก็ได้รับการแก้ไข ทำให้มากกว่า 70% ไม่มีปัญหา ดังนั้น ในเด็ก สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ การเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพช่องปากและฟัน” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

           นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า  ในปีนี้มีการให้ความรู้รณรงค์ป้องกันฟันผุในเด็กเล็กมากขึ้น  ประกอบกับการจัดงานทันตสาธารณสุข พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานมาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันได้ฟรี!  โดยในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ต.ค.นี้ กรมอนามัย ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สานต่อคุณค่า เพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ” รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย  รวมทั้งจัดให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ จะมีทั้งตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เป็นต้น ซึ่งจะเปิดบริการในส่วนรพ.ของรัฐ และคลินิกทันตกรรม กรมอนามัยในวันที่ 21 ต.ค.2563

       ด้านทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ที่สนใจเข้ารับคำปรึกษาตรวจสุขภาพ และบริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน บริเวณอาคาร
4 ชั้น 2 กรมอนามัย ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โดยจะให้บริการฟรีกับประชาชนจำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 21 ต.ค.2563

        ทพ.สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวว่า  พอ.สว.มีจัดบริการหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับประชาชนด้อยโอกาส  จะออกหน่วยบริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564  โดยออกหน่วยตามพื้นที่สูง ที่การบริการเข้าถึงยาก อาทิ  จ.แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เป็นต้น  ซึ่งจะมีทันตแพทย์ 6 ท่านไปอยู่ตามจุดต่างๆ จุดละ 1 สัปดาห์ แบ่งเป็น25 ทีม ขณะนี้รับอาสาสมัครอยู่  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้จังหวัดทำหน่วยทันตกรรมพื้นราบประมาณ 7-10 ยูนิต โดยให้จังหวัดได้ใช้รถและรับเวชภัณฑ์จาก พอ.สว. จังหวัดละ 2 สัปดาห์กระจายประมาณ 20 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความต้องการขอมา เป็นต้น