'รพ.วชิระภูเก็ต'ยกระดับบริการ รองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

'รพ.วชิระภูเก็ต'ยกระดับบริการ รองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เร่งพัฒนายกระดับบริการสุขภาพ รองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้บริการศูนย์การแพทย์เชี่ยวชาญหลายสาขา เตรียมพัฒนาศูนย์รังสีดูแลผู้ป่วยมะเร็งโซนอันดามันครบวงจร พร้อมก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชน มีการจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ ภายใต้หลักการ One Province One Hospital ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต การเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก วงเงิน 72.27 ล้านบาท ขณะนี้การออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและจัดทำ TOR ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิ.ย.นี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

กินดี-สุขภาพดี มาแรงหลังโควิด ดันไทยสู่เป้า "การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ"

ส่องเทรนด์ Wellness Tourism เมื่อคนออกเดินทางเพื่อดูแลตัวเอง

‘สุขภาพ-ความงาม’ มาแรงแห่งยุค คาด ปี 70 มูลค่าตลาดพุ่ง 2.48 แสนล้านบาท

รู้ก่อนใคร ! 5เทรนด์การท่องเที่ยวปี 66

 

เตรียมพร้อมเปิดศูนย์การแพทย์เชี่ยวชาญหลายสาขา

ด้าน นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีศูนย์การแพทย์เชี่ยวชาญหลายสาขา อาทิ ศูนย์หัวใจอันดามัน ดูแลรักษาโรคหัวใจตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ พร้อมห้องผ่าตัดไฮบริด ช่วยผู้ป่วยฟื้นตัวไว กลับบ้านได้เร็ว, ศูนย์ส่องกล้อง, ศูนย์การรักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง

ตลอดจนเป็นศูนย์อำนวยการรับแจ้งเหตุ ศูนย์สั่งการและศูนย์ประสานการส่งต่อทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดสอนนวดไทยหลักสูตร 372 ชั่วโมง เพื่อผลิตผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหรือหมอนวดไทยที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพด้วย

 

สำหรับในปี 2567 – 2568 โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาศูนย์รังสีรักษาอันดามัน ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดภูเก็ตและโซนอันดามันอย่างครบวงจร และเพิ่มห้องผ่าตัดจากเดิม 15 ห้อง เป็น 26 ห้อง เพื่อรองรับบริการผ่าตัดทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน 13,000-15,000 ราย/ปี ตลอดจนเพิ่มห้องผ่าตัดไฮบริดอีก 1ห้อง และห้องตรวจสวนหัวใจอีก 1 ห้อง รองรับผู้ป่วยโรคหัวใจ 2,000 ราย/ปี