WHO เตือน โรคระบาดใหญ่ครั้งต่อไปอาจร้ายแรงกว่า 'โควิด-19'

WHO เตือน โรคระบาดใหญ่ครั้งต่อไปอาจร้ายแรงกว่า 'โควิด-19'

ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ โลกยังไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการรับมือโรคระบาดใหญ่ครั้งต่อไป ซึ่งอาจร้ายแรงกว่าโควิด-19

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ โลกยังไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการรับมือโรคระบาดใหญ่ครั้งต่อไป ซึ่งอาจร้ายแรงกว่าโควิด-19

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เตือนว่า โลกยังไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป ซึ่งอาจร้ายแรงกว่าโควิด-19 ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมัชชาองค์การอนามัยโลก ที่เจนีวา , สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม 194 ประเทศ

นพ.เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า โลกได้ "ตื่นตะลึง" กับการระบาดของโควิด-19 จากการที่ไม่เตรียมรับมือโรคระบาด ดังนั้น "เราจะต้องไม่ประมาทให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีก"

นพ. เทดรอส แจงถึงเหตุผลหลายประการที่ขณะนี้โลกยังไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป ได้แก่

 • การขาดระบบเตือนภัยล่วงหน้าทั่วโลกสำหรับโรคระบาด
 • การขาดแคลนวัคซีนและเวชภัณฑ์อื่นๆ
 • ขาดการประสานงานระหว่างประเทศในการรับมือกับโรคระบาด

นพ. เทดรอสเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป รวมถึง

 • ลงทุนในระบบเตือนภัยล่วงหน้าทั่วโลก
 • สร้างคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์อื่นๆ ทั่วโลก
 • ปรับปรุงการประสานงานระหว่างประเทศในการรับมือกับโรคระบาด

ขณะนี้ องค์การอนามัยโลก กำลังอัปเดตรายชื่อเชื้อก่อโรคที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ติดต่อและโรคระบาดใหญ่ในอนาคตรวม 10 โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส กับอีกหนึ่งโรคติดเชื้อที่เรียกว่าโรค X กล่าวคือ

 1. ไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)
 2. ไวรัสไข้เลือดออกไครเมีย-คอง
 3. ไวรัสอีโบลา
 4. ไวรัสมาร์เบิร์ก
 5. ไข้ลาสซา
 6. ไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)
 7. ไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV)
 8. ไวรัสนิปาห์
 9. ไวรัสไข้ Rift Valley
 10. ไวรัสซิกา
 11. โรค X

โรค X มีไว้สำหรับเรียกโรคที่ไม่รู้จักว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือสิ่งมีชีวิตประเภทใด ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดระหว่างประเทศที่ร้ายแรง

ทั้ง 10 โรคเหล่านี้พบว่าเป็นโรคติดต่อของไวรัสที่มีพาหะหรือรังโรคในสัตว์ หรือแมลง เช่น ค้างคาว สัตว์ฟันแทะ ลิง หมัด หรือยุงเป็นต้น ซึ่งหมายความว่าการจำกัดหรือควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ในสัตว์หรือแมลงจะกระทำได้ยากยิ่งกว่าไวรัสที่ติดต่อระหว่างคนสู่คนเท่านั้น เช่น ไวรัสไข้ทรพิษ และไวรัสโปลิโอ

 

WHO เตือน โรคระบาดใหญ่ครั้งต่อไปอาจร้ายแรงกว่า 'โควิด-19'

 

องค์การอนามัยโลกกำลังทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวัคซีนเพื่อการป้องกันและยาต้านไวรัสเพื่อการรักษาสำหรับโรคเหล่านี้ แต่สิ่งสำคัญคือไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ขึ้นในอนาคต

วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดคือการลงทุนในระบบเตือนภัยล่วงหน้าและคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์อื่นๆ ประเทศต่างๆ ควรทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการประสานงานในการรับมือกับโรคระบาด