โควิดวันนี้ 1 พ.ค.66 ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ ผู้เสียชีวิต ยอดสะสมล่าสุด

โควิดวันนี้ 1 พ.ค.66 ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ ผู้เสียชีวิต ยอดสะสมล่าสุด

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 - 29 เม.ย. 2566 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 1,811 ราย ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 10 ราย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566  กรมควบคุมโรค ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 - 29 เม.ย. 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ฃ

- ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 1,811 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 258 ราย/วัน

- ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 10 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน

- หายป่วยสะสม 8,382 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)

- ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 288 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)

ทั้งนี้ ผู้ป่วยปอดอักเสบ 157 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 79 ราย

  โควิดวันนี้ 1 พ.ค.66 ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ ผู้เสียชีวิต ยอดสะสมล่าสุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ส่วนจำนวนการให้ "วัคซีนโควิด-19" ณ วันที่ 29 เมษายน 2566 มีการให้วัคซีน สะสม 144,951,341 โดส เพิ่มขึ้น 0 โดส ดังนี้

  • วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,233,919 โดส เพิ่มขึ้น 0 โดส
  • วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 53,730,348 โดสเพิ่มขึ้น 0 โดส
  • ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป 33,987,074 โดส เพิ่มขึ้น 0 โดส

โควิดวันนี้ 1 พ.ค.66 ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ ผู้เสียชีวิต ยอดสะสมล่าสุด

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่หลังเทศกาลสงกรานต์เริ่มพบผู้ป่วยมากขึ้นตามคาดการณ์ ได้กำชับให้จัดจุดบริการวัคซีน พร้อมทั้งแนะนำประชาชนเข้ารับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับเข็มสุดท้ายนานกว่า 6 เดือน เพื่อช่วยลดอาการหนักและเสียชีวิต โดยสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ในคราวเดียวกัน