"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 20-26 พ.ย.65

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 20-26 พ.ย.65

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ ช่วงวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 148 ราย - ไม่รวม ATK อีก 10,880

"โควิดวันนี้" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 47 วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรีมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 148 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 10,880 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 47 วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 148 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 10,880 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 10 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 17 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 6 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 507 ราย

 

ณ วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 6 ราย

 

รายที่ 1

 • เพศชาย อายุ 30 ปี โรคประจำตัว  ตับแข็ง
 • ประวัติเสี่ยง ไปสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
 • วันที่เริ่มป่วย 11 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 19 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

รายที่ 2

 • เพศชาย อายุ 67 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (ผู้ป่วยติดเตียง)
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน
 • วันที่เริ่มป่วย 17 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 20 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 64

 

รายที่ 3

 • เพศชาย อายุ 87 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 18 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 21 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64

 

 

รายที่ 4

 • เพศชาย อายุ 67 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหัวใจ ไตวายระยะ 3 เก๊าท์
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 18 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 21 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

รายที่ 5

 • เพศหญิง อายุ 100 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว 
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 15 พ.ย.  65 
 • วันที่เสียชีวิต 24 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

รายที่ 6

 • เพศชาย อายุ 78 ปี โรคประจำตัว โรคหัวใจ
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 17 พ.ย.  65 
 • วันที่เสียชีวิต 24 พ.ย. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64

 

การเข้าสู่ระยะ Post-Pandemic หรือ การปรับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนั้น แม้ว่าการระบาดของโรคเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต จะสร้างภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนได้ไม่ดี ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป ติดต่อขอฉีดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือศูนย์ล้างไตที่เข้ารับการล้างไต

 

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 20-26 พ.ย.65