สัญญาณ โรคหลอดเลือดสมอง ฉีดยาให้ทันใน 4.5 ชั่วโมง รถโมบายสถาบันประสาทวิทยา

สัญญาณ โรคหลอดเลือดสมอง ฉีดยาให้ทันใน 4.5 ชั่วโมง รถโมบายสถาบันประสาทวิทยา

การมี “รถตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่(Mobile Stroke Unit)”ของสถาบันประสาทวิทยา เป็นการออกไปให้บริการนอกสถานที่ ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาและการรักษาเร็วที่สุด เพราะคนไข้ต้องได้ยาภาายใน 4.5 ชั่วโมง 

“เวลาทอง” สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นสิ่งสำคัญ ต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4 ชั่วโมง ครึ่ง แต่สภาพเมืองกรุงที่รถติด กว่าผู้ป่วยจะฝ่าจราจรถึงรพ.อาจช้าเกินไป สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จึงนำรถโมบายมาออกให้บริการผู้ป่วย เพื่อให้สามารถเข้าถึงการตรวจ วินิจฉัย และรักษาเบื้องต้นได้โดยเร็วที่สุด 
 

อุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมอง 

ข้อมูลจากสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ระบุอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมอง ปี 2560-2563 

 • ปี 2560 จำนวน 278.49 ต่อแสนประชากร
 • ปี 2561 จำนวน 303.20 ต่อแสนประชากร
 • ปี 2562 จำนวน 318.89 ต่อแสนประชากร
 • ปี 2563 จำนวน 328.00 ต่อแสนประชากร

ทั้งนี้ เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2565 สถาบันประสาทวิทยา จัดกิจกรรม NIT OPEN HOUSE เยี่ยมชมการให้บริการของสถาบันประสาทวิทยา ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการแพทย์แห่งชาติระดับคุณภาพสากล ทันสมัย เชี่ยวชาญขั้นสูง ด้านโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาท เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นในระดับประเทศและนานาชาติ ภายในงานมีการเปิดตัว “รถตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่(Mobile Stroke Unit)”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โรคหลอดเลือดสมองต้องให้ยาใน 4.5ชั่วโมง

พญ.กฤติมา อัศววีระเดช อายุรแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า  รถตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) มีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยประหยัดเวลาคนไข้ ในการเข้าถึงสถานพยาบาล เพราะการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน ต้องให้ยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังเริ่มมีอาการ

แต่มีข้อขำกัดบางพื้นที่คนไข้ไม่สามารถเข้าถึงรพ.ได้ทันเวลา ซึ่งการมีรถนี้จึงเป็นการช่วยประหยัดเวลา โดยรถจะไปเจอกับรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 แบบบครึ่งทาง เพื่อที่จะได้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ให้ยาละลายลิ่มเลือดบนรถได้เลย

      “ยิ่งปล่อยให้คนไข้สมองขาดเลือดไปนาน ผลเสียคือเนื้อสมองตาย จะไม่สามารถกลับมาฟื้นฟูได้แล้ว คนไข้อาจจะพิการไปตลอดชีวิต หรืออ่อนแรงไปเลย แต่ถ้าสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดคนไข้ได้เร็ว จะรักษาเนื้อสมองส่วนที่ตายได้ดีมากขึ้น คนไข้บางคนจากที่อ่อนแรง เดินไม่ได้ก็กลับมาเดินได้”พญ.กฤติมากล่าว

สัญญาณ โรคหลอดเลือดสมอง ฉีดยาให้ทันใน 4.5 ชั่วโมง รถโมบายสถาบันประสาทวิทยา
 

รถโมบายโรคหลอดเลือดสมอง

การให้บริการของรถนี้ เนื่องจากสถาบันประสาทวิทยา ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งเหนือติดกับฝั่งตะวันตก คือ จ.นนทบุรี โดยรถจะประสานกับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ไว้ เมื่อมีกรณีคนไข้โทรเข้าสายด่วนฉุกเฉิน 1669 รถพยาบาลฉุกเฉินก็จะไปรับคนไข้ โดยระหว่างนั้นก็จะประเมินอาการคนไข้ และติดต่อประสานรถนี้มาที่สถาบันประสาทด้วย รถก็จะออกไปภายใน 10  นาทีหลังได้รับการประสาน ก็จะไปเจอกันครึ่งทางตรงจุดนัดพบ

ภายในรถสามารถที่จะเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ซึ่งการสแกนก็จะทำให้รู้เบื้องต้นว่าเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก หากไม่มีเลือดออกในสมองเท่ากับเส้นเลือดสมองตีบอุดตัน ก็สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดบนรถโมบายกับคนไข้ได้เลย 

สัญญาณ โรคหลอดเลือดสมอง ฉีดยาให้ทันใน 4.5 ชั่วโมง รถโมบายสถาบันประสาทวิทยา

นอกจากนี้  กรณีที่สงสัยคนไข้หลอดเลือดแดงใหญ่ตีบ สามารถสแกนดูหลอดเลือดแดงใหญ่ได้ ถ้ามีตีบอุดตัน ก็จะประสานรพ.เพื่อเตรียมใส่สายสวนรากเอาลิ่มเลือดออก  อีกทั้ง หากมีความจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็สามารถดำเนินการได้ อีกทั้ง ภายในรภยังมีกล้องวงจรและวิทยุสื่อสารที่สามารถประสานงานกับแผนกฉุกเฉินของสถาบันได้ตลอดเวลา

“เรียกได้ว่าสามารถประหยัดเวลาของคนไข้ในการมารพ.ไปครึ่งหนึ่ง หรือช่วยให้คนไข้เข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น เพราะแทนที่จะต้องรอเข้ามาถึงรพ. แต่รถนี้จะออกไปให้บริการเพื่อเจอกันครึ่งทางกับรถพยาบาลฉุกเฉินที่ไปรับคนไข้มาส่ง”พญ.กฤติมากล่าว

 

สัญญาณบ่งบอกโรคหลอดเลือดสมอง 

อุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประเทศไทย พญ.กฤติมา บอกว่า ยิ่งเป็นกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันจะยิ่งสูงประมาณ 70-80 % โดยอาการของโรคนี้จะเกิดขึ้นแบบทันที

 • จะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ยกไม่ขึ้น
 • หรือมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัด หรือบางคนพูดไม่ออก
 • หรืออาจจะมีเดินเซกระทันหัน
 • หรือตาเห็นภาพดับไป
 • หรือเวียนหัวขึ้นมาแบบทันที
 • โดยจำง่ายๆว่าพูดลำบาก ปากตก ยกไม่ขึ้น

ถ้ามีอาการเหล่านี้สงสัยโรคหลอดเลือดสมองให้รีบไปรพ.ทันทีหรือโทรสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 

สัญญาณ โรคหลอดเลือดสมอง ฉีดยาให้ทันใน 4.5 ชั่วโมง รถโมบายสถาบันประสาทวิทยา

         สำหรับการให้บริการของสถาบันประสาทวิทยา ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศได้โรคระบบประสาทและสมองอื่นๆด้วย ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ความเป็นเลิศโรคเนื้องอกระบบประสาท ศูนย์ความเป็นเลิศโรคระบบประสาทไขสันหลัง ศูนย์ความเป็นเลิศโรคระบบประสาทภูมิคุ้มกัน และศูนย์ความเป็นเลิศโรคลมชัก

      อนึ่ง สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา เลขที่บัญชี  020-1-33312-0