ยอดโควิด-19 รอบสัปดาห์ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3,166 คน ตายอีก 42 ราย

ยอดโควิด-19 รอบสัปดาห์ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3,166 คน ตายอีก 42 ราย

ยอดโควิด-19 รอบสัปดาห์ 6 - 12 พฤศจิกายน 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ 3,166 คน ตายอีก 42 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 329 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 178 คน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย โดยสัปดาห์ที่ 44 ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล (รพ.) 3,166 คน เฉลี่ยรายวัน จำนวน 452 ราย/วัน ขณะที่ยอดหายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) สะสม 2,474,938 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 42 คน เฉลี่ยวันละ 6 คน เสียชีวิตสะสม 11,339 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

นอกจากนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 พบผู้ป่วยปอดอักเสบ โดยเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 329 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 178 คน

 

ยอดโควิด-19 รอบสัปดาห์ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3,166 คน ตายอีก 42 ราย

สรุป จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 สะสม ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ยอดฉีดทั่วประเทศ 143,004,306 โดส โดยฉีดเพิ่มขึ้น 2,591 โดส แบ่งเป็น 

  • ฉีดอย่างน้อย 1 เข็ม จำนวน 57,062,843 โดส ร้อยละ 82.04
  • ฉีดอย่างน้อย 2 เข็ม จำนวน 53,548,987 โดส ร้อยละ 76.99
  • ฉีดอย่างน้อย 3 เข็มจำนวน 32,392,476 โดส

ยอดโควิด-19 รอบสัปดาห์ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3,166 คน ตายอีก 42 ราย

 

ที่มา : กรมควบคุมโรค