สาเหตุ "โควิด-19" มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น วางแผนเตรียมตัวตั้งรับ

สาเหตุ "โควิด-19" มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น วางแผนเตรียมตัวตั้งรับ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ชี้ มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น แนะวางแผนเตรียมตัวตั้งรับ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ชี้ มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น

โรคโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำฤดูกาลมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ดังที่ได้เคยกล่าวไว้โรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาลจะพบมีการระบาดอย่างมากในฤดูฝน ในช่วงนักเรียนเปิดเทอมแรก และจะลดลงในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอม และเข้าสู่ฤดูหนาวจะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไปและจะอยู่ในจุดสูงสุดในเดือนมกราคม แต่จะพบความชุกน้อยกว่าในช่วงฤดูฝน และจะค่อยๆสงบลงในเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่พบน้อยที่สุด และจะไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งของโรคทางเดินหายใจในเดือนมิถุนายน เป็นวงจรตามฤดูกาลของประเทศไทย

เช่นเดียวกันกับโรคโควิด-19 นับจากวันนี้เป็นต้นไป มีแนวโน้มจะพบเพิ่มสูงขึ้น และจะถึงจุดสูงสุดหลังปีใหม่ตามฤดูกาล

ในประเทศซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะสูงสุดในช่วงฤดูหนาว ของซีกโลกนั้น ดังนั้น โรคนี้กำลังจะค่อยๆสูงขึ้นในยุโรปและอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง เพราะกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ประเทศไทยมีฤดูหนาวที่สั้นมากและไม่ได้หนาวจริง มีแต่ร้อน ร้อนมาก ร้อนน้อย จึงพบโรคทางเดินหายใจได้เกือบตลอดปี แต่จะพบมากในฤดูฝน และเป็นช่วงที่เด็กเปิดเทอมแรกของปี

การเตรียมตัวตั้งรับโรคโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ จะต้องเตรียมตัวได้แล้วเราจะเห็นผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ป่วยที่จะต้องเข้านอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็จะไม่มากเท่าในช่วงระบาดสูงสุดที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดโควิด-19 รอบสัปดาห์ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,759 คน ตายอีก 40 ราย

 

ปัญหามีอยู่ว่า สำหรับปีหน้า ที่จะมีการระบาดอย่างมากในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ในปีต่อไปเราจะเตรียมวัคซีนอย่างไร ต้องเตรียมจำนวนมากเท่าไหร่ หรือจัดเตรียมกระตุ้นแบบไข้หวัดใหญ่ คือให้เฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยงที่เป็นแล้ว จะรุนแรง

องค์ความรู้งานวิจัยเท่านั้น ที่จะมาแก้ไขปัญหาให้มีการใช้ทรัพยากร และงบประมาณอย่างเหมาะสม เพราะข้อมูลต่างๆของการเข้าสู่โรคประจำฤดูกาล เป็นข้อมูลใหม่ ที่จะต้องแสวงหาความรู้จากการวิจัยเท่านั้น

สำหรับยอดโควิด-19 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล (รพ.) 2,759 คน โดยมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 40 คน และจากข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 พบผู้ป่วยปอดอักเสบ โดยเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 333 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 169 คน

 

CR เฟซบุ๊ก หมอยง