ฟีเจอร์ใหม่ ระบบ e-Service ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ฟีเจอร์ใหม่ ระบบ e-Service ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

กรมการจัดหางาน พัฒนาการให้บริการระบบ e-Service อำนวยความสะดวกให้คนหางาน นายจ้าง - สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พร้อมให้บริการวันที่ 30 พ.ย. 65 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ผลผลิต และบริการ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนรวมไปถึงปฏิรูปการทำงาน และให้บริการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

“กรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการคนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และคนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ รวมทั้งนายจ้าง และสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครคนเข้าทำงาน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางานได้ง่ายขึ้น

การลงทะเบียนใช้บริการด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ระบบไทยมีงานทำ สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ระบบการให้/ขอรับสิทธิผู้พิการ ม.35 ระบบขึ้นทะเบียน และรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ระบบจัดหางานไปต่างประเทศ เป็นต้น

โดยกระทรวงแรงงานจะพัฒนาต่อไป ให้ทุกบริการของกรมการจัดหางาน มีระบบออนไลน์รองรับ และระบบต้องใช้งานง่าย ลดเวลา ค่าใช้จ่าย  และลดการเดินทางมาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน ประชาชนสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และคนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ สามารถใช้บริการ e-Service ของกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th (คลิกที่นี่) ซึ่งรวบรวมบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ไว้ในที่เดียว

ประชาชนทั่วไป นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้รับมอบอำนาจ สามารถลงทะเบียนใช้งานด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

รวมทั้งยืนยัน และพิสูจน์ตัวตน โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว โดยเลือกประเภทผู้ใช้งานได้ตั้งแต่เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ โดยมี
ประเภทบุคคลทั่วไป นิติบุคคล หน่วยงานภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ 

นอกจากนี้ระบบใหม่ยังเปลี่ยนจากการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนด้วย OTP จากหมายเลขโทรศัพท์ เป็นการยืนยันด้วยข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน และเปลี่ยนแปลงการเข้าระบบของนิติบุคคล ที่จากเดิมเข้าด้วย DBD ID ที่ออกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการใช้เลข 13 หลักของบัตรประจำตัวประชาชนแทน

ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์