ใครอยากได้บ้าง? กยศ. แจกเกียรติบัตร ลูกหนี้ กยศ. รับส่วนลด ลดหย่อนเงินต้น 3%

ใครอยากได้บ้าง? กยศ. แจกเกียรติบัตร ลูกหนี้ กยศ. รับส่วนลด ลดหย่อนเงินต้น 3%

ใครอยากได้บ้าง? กยศ. แจกเกียรติบัตร 2.9 ล้านฉบับ ให้ "ลูกหนี้ กยศ." ผู้กู้ประวัติ "คืนเงินดี" พร้อมแนะแนวทางรับส่วนลดหย่อนเงินต้น 3% ผู้กู้ กยศ. เช็กที่นี่

ใครอยากได้บ้าง? กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจกเกียรติบัตรผู้กู้ยืมเงิน "ลูกหนี้ กยศ." ที่มีประวัติการชำระเงินคืนดี "คืนเงินดี" 2.9 ล้านราย 

โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเลิศ ระดับดีเยี่ยม และระดับดี เพื่อขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้กู้ กยศ. ผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ที่มีความรับผิดชอบ และมีวินัยทางการเงินที่ดีในการมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีค่าให้แก่รุ่นน้อง โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์ กยศ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กองทุนฯ ได้จัดทำเกียรติบัตรขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี จำนวน 2.9 ล้านราย 

เพื่อเป็นการขอบคุณ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ที่ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีค่าให้แก่รุ่นน้อง 

 

ใครอยากได้บ้าง? กยศ. แจกเกียรติบัตร ลูกหนี้ กยศ. รับส่วนลด ลดหย่อนเงินต้น 3%

 

โดยแบ่งกลุ่มผู้กู้ กยศ. ผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  • ประเภทที่ 1 กลุ่มผู้กู้ดีเลิศ : ผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  • ประเภทที่ 2 กลุ่มผู้กู้ดีเยี่ยม : ผู้กู้ยืมที่ชำระเงินคืนปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  • ประเภทที่ 3 กลุ่มผู้กู้ดี : ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ มีผู้กู้ กยศ. ผู้กู้ยืมจำนวนมากที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้มีอนาคตที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดีอยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนทำประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ 

กองทุนฯจึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์ (คลิก) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ใครอยากได้บ้าง? กยศ. แจกเกียรติบัตร ลูกหนี้ กยศ. รับส่วนลด ลดหย่อนเงินต้น 3%

โดยเกียรติบัตรที่มอบให้กับผู้กู้ยืมนั้นเป็นการแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และมีวินัยทางการเงิน และสามารถใช้รับสิทธิพิเศษในกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ กำหนดต่อไป

 เข้าระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ (คลิก)

 

 

แนะแนวทางรับส่วนลด ลดหย่อนเงินต้น 3% ผู้กู้ กยศ.

กองทุนฯ ได้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีลูกหนี้ กยศ. ผู้กู้ยืมเงินรวมทั้งสิ้น 6.8 ล้านราย

สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระ และผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี 

ทั้งนี้ กองทุนฯ เชื่อว่าผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคนล้วนเป็นกำลังสำคัญในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม รวมถึงขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ 

โดยเฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ และมีวินัยทางการเงินที่ดี กองทุนฯ ขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด

 

อ้างอิง : รัฐบาลไทย 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์