ข่าวดี! นักเรียน นักศึกษา กู้ยืม กยศ. อยากเริ่มต้นออมเงิน-วางแผนทางการเงิน

ข่าวดี! นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. อยากเริ่มต้นออมเงิน-วางแผนทางการเงิน

กยศ. จับมือ กอช. ส่งเสริมการออมนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เริ่มต้นออมเงิน-รู้จักวางแผนทางการเงินระยะยาว สมาชิกใหม่นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะสูงสุดได้ 15 ชั่วโมงต่อปี

วันนี้ (14 มี.ค. 67) กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ ระบุว่า กยศ. ส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เริ่มต้นวางแผนทางการเงิน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการออม ภายใต้การนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินได้เริ่มต้นออมเงินและรู้จักการวางแผนการเงินในระยะยาว ซึ่งสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน กอช. และใส่รหัสโครงการ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)”

ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษาสามารถนำส่งเงินออมเป็นรายเดือนเข้ากองทุน กอช. ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท ออมได้เดือนละ 1 ครั้ง และสำหรับสมาชิกใหม่สามารถนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะสูงสุดได้ 15 ชั่วโมงต่อปี 

เงื่อนไขการออม

1. ออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท รับเงินสมทบจากรัฐ 50% 

2. ส่งเงินออมสะสมกับ กอช. (สมัครสมาชิกใหม่พร้อมออมเงิน) 1 ครั้ง นับชั่วโมงจิตสาธารณะเป็น 4 ชั่วโมง

3. ส่งเงินออมสะสมกับ กอช. (ออมต่อเนื่อง) 1 ครั้ง นับชั่วโมงจิตสาธารณะเป็น 1 ชั่วโมง

4. นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินที่ส่งเงินออมสะสมกับ กอช. 
จะได้รับเกียรติบัตรรายบุคคล