ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 'สอบ ก.พ.67' (e-Exam) เช็กวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 'สอบ ก.พ.67' (e-Exam) เช็กวัน เวลา สถานที่สอบ

สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) หรือ "สอบ ก.พ.67" พร้อมประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบสอบแล้ว

สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) หรือ "สอบ ก.พ.67" พร้อมประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบสอบแล้ว

 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร "สอบ ก.พ.67"

ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th > การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 e-Exam และค้นหารายชื่อตามขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่มค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนและรับทราบผลการค้นหาเลขประจำตัวสอบ
หากไม่พบข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงาน ก.พ. ตามเบอร์ติดต่อที่หน้าเว็บไซต์

3. หากต้องการค้นหารายชื่อในไฟล์ PDF ของศูนย์สอบของท่าน ให้นำเลขประจำตัวสอบในขั้นตอนที่ 2 ไปค้นหาในไฟล์ PDF ได้ต่อไป

และสามารถอ่านประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ e-Exam 2567 ได้เช่นเดียวกันบนหน้าเว็บไซต์

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 'สอบ ก.พ.67' (e-Exam) เช็กวัน เวลา สถานที่สอบ

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ผู้สมัครสอบเข้าสอบ  

 

เช็กศูนย์สอบและจำนวนที่นั่ง "สอบ ก.พ.67"

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 'สอบ ก.พ.67' (e-Exam) เช็กวัน เวลา สถานที่สอบ