สมัครงาน สพฐ. เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการครู 68 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.

สมัครงาน สพฐ. เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการครู 68 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.

สมัครงาน สพฐ. เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งบุคลากร 38 ค. (2) จำนวน 68 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2567 เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท เช็กวิธีสมัครสอบราชการ - ศูนย์สอบ - จำนวนที่นั่งสอบ ที่นี่

สมัครงาน! ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567 (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 68 อัตรา 


1.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 46 อัตรา ดังนี้
1.) นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
3.) นิติกร จำนวน 1 อัตรา
4.) นักวิชาการศึกษา จำนวน 5 อัตรา
5.) นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา
6.) นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
7.) นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
8.) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
9.) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 20 อัตรา
10.) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 5 อัตรา

 

สมัครงาน สพฐ. เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา สมัครออนไลน์ วันนี้ - 19 ก.พ. 67

1.2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา ดังนี้

1.) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
2.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3.) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ


2.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วิธีสมัครสอบราชการ


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศรับสมัคร : เว็บไซต์สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (คลิก)

 

สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู 68 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.

 

วิธีสมัครสอบราชการ

รายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เพิ่มเติม 

  • ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา (คลิก)
  • รายละเอียดการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (คลิก)
  • รายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (คลิก)

 

รายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ