ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง มข.คิดค้นแถบตรวจคัดกรองความผิดปกติไต

ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง มข.คิดค้นแถบตรวจคัดกรองความผิดปกติไต

นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที และมีความแม่นยำในการตรวจวัดประมาณ 90% นับว่าเป็นแถบตรวจที่มีขนาดเล็ก ใช้ง่ายประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคไตด้วยตนเอง 

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์  ดาดวง  ได้พัฒนา 'แถบตรวจวัดโปรตีน NGAL (Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin) ในปัสสาวะ' เพื่อช่วยการตรวจคัดกรอง ความผิดปกติของท่อไตได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ใช้ระยะเวลาทดสอบไม่เกิน 15 นาที ก็ทราบผลด้วยตาเปล่า สามารถตรวจวัดปริมาณโปรตีน NGAL ในปัสสาวะได้ในระดับนาโนกรัม 

โดยมีความแม่นยำในการตรวจวัดประมาณ 90% นับว่าเป็นแถบตรวจที่มีขนาดเล็ก ใช้ง่ายประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคไตด้วยตนเอง โดยใช้ตัวอย่างปัสสาวะประมาณ 20 ไมโครลิตร หากผลตรวจขึ้น 2 ขีด จะเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ป่วยควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับไตและรักษาทางการแพทย์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

'ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง' ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต

เทียบสิทธิ 'ฟอกไต' ปรับระบบเพิ่มโอกาสเข้าถึง 'การปลูกถ่ายไต'

 

นวัตกรรม 'แถบตรวจวัดโปรตีน NGAL' คัดกรองโรคไต

ล่าสุด นวัตกรรมแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL ได้รับรางวัลในระดับ 'ดี' ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้น  โดยได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ขณะนี้นวัตกรรม 'แถบตรวจวัดโปรตีน NGAL'อยู่ในระหว่างการทดสอบตัวอย่างทางคลินิกเพิ่มเติม ในอนาคตหากสามารถยกระดับการผลิตแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL ในเชิงพาณิชย์ได้ ก็จะทำให้ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคไตได้ง่ายขึ้นในราคาที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการนำเข้าชุดตรวจ และลดภาระในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตระยะเรื้อรังลงได้

ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง มข.คิดค้นแถบตรวจคัดกรองความผิดปกติไต

 

ทั้งนี้ โรคไตสามารถป้องกันได้ด้วยการควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงปกติ  ลดการรับประทานอาหารที่มีรสจัดรสเค็ม และดื่มน้ำให้เพียงพอรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการรับประทานยาชุด ยาสมุนไพรบางชนิดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง มข.คิดค้นแถบตรวจคัดกรองความผิดปกติไต