CIBA DPU ติวเข้มทักษะการตลาดดิจิทัล สร้างมืออาชีพรับตลาดแรงงาน

CIBA DPU ติวเข้มทักษะการตลาดดิจิทัล สร้างมืออาชีพรับตลาดแรงงาน

CIBA DPU จับมือ MarTech และ Tellscore ติวเข้มทักษะการตลาดดิจิทัล สร้างมืออาชีพตอบโจทย์ตลาดแรงงาน พร้อมปั้น นศ. สู่ Influencer  สร้างรายได้ระหว่างเรียน

จากข้อมูลของ  ManpowerGroup ที่ระบุว่าแนวโน้มตลาดจ้างงานในไทยปี 2566 เพิ่มขึ้น ขณะที่ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง โดยรายงานว่า 3 สายงาน ประกอบด้วย ไอที-โลจิสติกส์- Sales กับ Marketing  เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในไทย  จะเห็นได้ว่า สายงานด้านการขายและการตลาด (Sale & Marketing) ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานตลอดเวลา แต่จากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รูปแบบของการตลาดจึงปรับเปลี่ยนไปสู่การตลาดแบบดิจิทัลมากขึ้น

ดร. รชฏ ขำบุญ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี  (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ หลักสูตรการตลาดดิจิทัลของ CIBA DPU ได้ปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีพร้อมปรับวิธีการเรียนการสอนแบบ Learning by Doing ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา  

CIBA DPU ติวเข้มทักษะการตลาดดิจิทัล สร้างมืออาชีพรับตลาดแรงงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

CIBA DPU ผนึกเครือข่ายพันธมิตรตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ อัพนศ.จบพร้อมทำงาน

CIBA โชว์เคสนักศึกษาก่อนเข้าวงการ Startup

 

พัฒนานศ.เชี่ยวทักษะดิจิทัล รองรับตลาดแรงงาน

ล่าสุด ลงนามความร่วมมือกับ สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (MarTech Association Thailand)   และ Tellscore แพลตฟอร์มรีวิวสินค้าที่รวบรวม Influencer ทั่วประเทศไทยไว้ในแอปพลิเคชั่นเดียวซึ่งจะมีเทคโนโลยีช่วยแนะนำ Influencer ที่มีความถนัดในแต่ละด้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะมาร่วมพัฒนานักศึกษาของเราให้เป็นมืออาชีพด้านการตลาดดิจิทัลอย่างแท้จริง

ดร. รชฏ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ MarTech จะช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการนำเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR/VR) ระบบคลาวน์ ฯลฯ มาผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการตลาดและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

CIBA DPU ติวเข้มทักษะการตลาดดิจิทัล สร้างมืออาชีพรับตลาดแรงงาน เช่น การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด  ดำเนินการ และวัดผลแคมเปญตลอดกลยุทธ์ด้านการตลาดอื่น ๆ ซึ่งเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

 

ปั้นนศ.เป็น Influencer เข้าสู่สายงานด้านการตลาด

สำหรับ Tellscore  เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวม Influencer จำนวนมากมายอยู่ในนี้ จะเข้ามาพัฒนาทักษะด้านการขาย การประชาสัมพันธ์ การทำ Content การทำตลาดผ่าน Social Media และการนำเสนอสินค้าผ่านการเป็น Influencer

นอกจากนี้ เมื่อพัฒนาตนเองถึงเกณฑ์ Tellscore นักศึกษาของเราจะได้เป็น Influencer ในแพลตฟอร์มนี้ด้วย ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีรายได้ตั้งแต่ปี 1 โดยการันตีเริ่มตั้งแต่ 100 เหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นตามระดับทักษะของนักศึกษา Tellscore จะมีเทคโนโลยีช่วยแนะนำ Influencer ที่มีความถนัดในแต่ละด้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

“นักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองและเรียนรู้กับมืออาชีพที่อยู่ในสายงานนั้น ๆ โดยตรง จะทำให้มีทักษะทั้งเป็นผู้อยู่เบื้องหน้า เช่น การพรีเซนต์สินค้า การออกหน้ากล้อง ต่าง ๆ เหล่านี้ Tellscore จะช่วย Coaching    ส่วนทักษะเบื้องหลัง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) การทำ Big Data การนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการวางแผนการตลาด และอื่น ๆ MarTech จะเป็นผู้ฝึกทักษะให้ทั้งหมด นักศึกษาก็จะมีทักษะทั้ง 2 ด้าน ทำให้สามารถวางแผนการตลาดหรือทำคอนเทนต์ให้สอดรับกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  ขณะเดียวกัน CIBA DPU ได้จัดทำ Ecosystem ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นห้องไลฟ์สดที่มีความพร้อม รวมทั้งจัดธีมให้เหมาะกับสินค้าแต่ละชนิดอีกด้วย” ดร. รชฏ กล่าว

ดร. รชฏ กล่าว กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการอบรมโดยวิทยากร และการให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการผ่านโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการันตีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรเรา และการนำมืออาชีพ (Professional) ในสายงานด้านการตลาดมาเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกและพัฒนาทักษะของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นบัณฑิตหลักสูตรการตลาดดิจิทัลที่จบออกไป เป็นผู้ที่มีทั้งทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และมีความสามารถหลากหลายตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

CIBA DPU ติวเข้มทักษะการตลาดดิจิทัล สร้างมืออาชีพรับตลาดแรงงาน

ด้าน น.ส.สุวิตา จรัญวงศ์ Co-Founder & CEO บริษัท เทล สกอร์ จำกัด กล่าวต่อความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เทล สกอร์ มีต้นทุน 2 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของเทลสกอร์เอง โดยใช้ AI และBig data รวมถึงนวัตกรรมด้านการจัดการในรูปแบบ Martech รุ่นใหม่ อีกด้านจะเป็นมิติของคน คือ บุคลากรของเราถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน Marketing ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมาร่วมแชร์ความรู้ด้านเทคโนโลยี แชร์ Know-how information รวมถึงเทคนิคต่างๆ อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงสนามจริง เพื่อฝึกประสบการณ์ในโลกของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เนื่องจากการได้ลงมือปฎิบัติจริง นักศึกษาจะเห็นตัวแปรที่ทำให้ทฤษฎีจากห้องเรียนเปลี่ยนไป ซึ่งการฝึกจริงจะทำให้เกิดทักษะและมีความชำนาญมากขึ้น ถือเป็นการติดอาวุธทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปต่อสู้ในโลกความจริง

“อยากฝากถึงนักศึกษาที่อยากเป็นอินฟูลเอนเซอร์ อยากให้มองเทลสกอร์เป็นบ้านหลังที่ 2 และเป็นพื้นที่ปลอดภัยในภาคสนามจริง เมื่อนักศึกษาก้าวออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัย แล้วอยากทำอาชีพนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ให้มาหา เทลสกอร์ เรามีทีมพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดและด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่” น.ส.สุวิตา กล่าว