'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

แสดงความยินดีกับเหล่า ‘โรงเรียนสุขภาพดี’ ใน ‘โครงการ AIA Healthiest School – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี’ จัดโดยเอไอเอ ประเทศไทย ที่พร้อมสนับสนุนผู้คนกว่าพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามภารกิจ ‘Healthier ,Longer ,Better Lives’

Keypoint:

 •  เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ ‘โครงการ AIA Healthiest School – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี’ ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนไทยอายุ 5-16 ปี ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ส่งต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี
 • เด็กไทย 75% ออกกำลังกายไม่เพียงพอ  และ 32% เสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า 'เอไอเอ'เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสุขภาพกาย ใจ สติปัญญาที่ดี เพราะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนหนังสือ การทำกิจกรรม การใช้ชีวิตแต่ละวัน
 • โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) และโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จ.ตาก ชนะเลิศ เป็นสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี ได้รับเงินรางวัลกว่า 360,000 บาท 

‘โครงการ AIA Healthiest School – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี’ ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเอไอเอ ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนไทย 

โดยเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนอายุระหว่าง 5-16 ปี จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 260 โรงเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  ก่อนจะได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลดีเด่น รวมทั้งสิ้น 34 โรงเรียน

'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

'บัตรทอง' ใส่รากฟันเทียมได้แล้ว หมดเขตกันยายนปีหน้า เช็กรายละเอียดที่นี่!

'ศิริราช' ค้นพบนวัตกรรมความงาม พัฒนาฟิลเลอร์จากเซลล์ ลดความเสี่ยง

ตรวจเบาหวานฟรี สำหรับปชช.อายุ 35 ปีขึ้นไป วันนี้-31 ธ.ค.67

'Oniomania' โรคเสพติดการช้อปปิ้ง โรคทางจิตที่เป็นได้ทุกเพศทุกวัย

 

ชู'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' เดินหน้าส่งเสริมพันล้านคนให้มีสุขภาพดี

วันนี้ (19 มิ.ย.2566) เอไอเอ ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล ‘สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี (AIA Healthiest Schoolsl Awards Ceremony 2023)  ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ท่าน ได้แก่ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)

นายสง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ,  รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมหานคร ภายใต้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และน.ส.วัชรี สิริขจรเดชสกุล ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย

'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กไทยและคนไทย ซึ่งศธ.ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และเข้าร่วมการสมัครในโครงการดังกล่าว และขอขอบคุณทางกลุ่มบริษัทเอไอเอ และเอไอเอ ประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและตั้งปณิธานส่งเสริมให้พันล้านคนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะการที่จะให้เด็กและเยาวชนกระทำสิ่งดีๆ มีพลังในการเรียนหนังสือ การทำกิจกรรมต่างๆ สิ่งสำคัญต้องเริ่มจากการมีสุขภาพกาย ใจ สติปัญญาที่ดี 

 

 4 ด้านพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็ก 

"ในยุคปัจจุบันที่โลกมีความผันผวน เปลี่ยนแปลง  ซับซ้อน ไม่แน่นอน ขณะเดียวกันมีปัญหาทั้งเรื่องโรคระบาด ภัยธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพกาย ใจ สติปัญญาไปพร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยคงเกิดขึ้นได้ยาก การที่ทางเอไอเอได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การดูแลสุขภาพใจที่ดี และการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีในครั้งนี้ ไม่ได้จบลงเพียงการได้รับรางวัลแต่จะเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตจากสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนและบุคลากรได้รับการถ่ายทอดยังสามารถนำไปใช้ต่อครอบครัวได้อีกด้วย

'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

ดร.รัฐศาสตร์ กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการแรกๆ ของประเทศไทยที่ดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม ปลูกฝังเรื่องการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กพร้อมส่งเสริมให้ครอบครัวและโรงเรียนซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมให้มีสุขภาพดี ขณะที่ depa มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ซึ่ง depa ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เพียงให้ความสำคัญเฉพาะด้านการศึกษาเท่านั้น แต่การมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจำเป็นและส่งเสริมต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เอไอเอ เดินหน้าสร้างสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่าเอไอเอ ประเทศไทย    ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 'AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' ในครั้งนี้ ซึ่งได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของทุกโรงเรียนที่ได้ร่วมส่งกิจกรรมเข้ามาประกวด อีกทั้งยังรู้สึกภูมิใจที่แต่ละโรงเรียนได้นำสื่อการเรียนการสอนของโครงการนี้ไปใช้จริง

"โครงการนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนและเยาวชนไทย ที่สอดคล้องตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นพันธกิจที่เอไอเอมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมในการยกระดับด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย โดยโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี มีเป้าหมายให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดีและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเชิงบวกทั้งต่อสุขภาพตนเองและต่อสังคมที่เราอยู่  เพราะเอไอเอเชื่อว่าการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก และคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับเด็กไทย ตลอดจนชุมชนและสังคมไทย”นายนิคฮิล กล่าว

อย่างไรก็ตาม อยากเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการ AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อมาร่วมสร้างโรงเรียนสุขภาพดีให้กับเยาวไทยด้วยกัน

'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

พฤติกรรมการใช้ชีวิตเด็กไทยส่งผลต่อสุขภาพ

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ทั้งการรับประทานอาหาร การนอน และมีความเครียดมากมาย อีกทั้งมีสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และโรคระบาด ส่งผลทำให้ผู้คนมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างมาก ซึ่งในภูมิภาคเอเชียได้ถูกกล่าวไว้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ประชาชนจะสุขภาพแย่ลง  

"ข้อมูลทางสถิติ พบว่า เด็กไทย 75% ออกกำลังกายไม่เพียงพอ  66% ทานผลไม้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม 37%ทานผักในปริมาณที่ไม่เหมาะสม 32% มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า 28% มีภาวะความเครียด และ 11%มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ซึ่งเอไอเอเชื่อว่า ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ที่เด็กๆ กำลังเผชิญอยู่ ดังนั้น ถ้าสามารถเข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด การใช้ชีวิตของเด็กได้ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน เมื่อเขาเติบโตมาก็จะเลือกใช้พฤติกรรมที่ไม่ทำลายสุขภาพของตนเอง"นายเอกรัตน์ กล่าว

การจะแก้ปัญหาสุขภาพได้นั้น ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม 'เอไอเอ' ในฐานะผู้นำด้านประกันสุขภาพของไทย อยากเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาสุขภาพให้แก่คนไทยดวย ทำอย่างไรให้คนเข้าใจว่าการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย พฤติกรรมการดูหน้าจอมือถือก่อนนอนจะส่งผลต่อสุขภาพของเขาอย่างไรบ้าง

'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

นายเอกรัตน์ กล่าวต่อว่าการมอบรางวัลให้แก่สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพระยะยาวและต่อยอดไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้เพราะไม่ได้เป็นการดำเนินการในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สิ่งที่เอไอเอคาดหวังจากโครงการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น โรงเรียนได้เปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อย ก็สามารถช่วยโรงเรียน ปลูกฝังสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กได้ 

ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา จะได้ไปร่วมเวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติ กับโรงเรียนที่ชนะเลิศจากประเทศออสเตรเลีย เวียดนาม และฮ่องกง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม นี้ ที่ประเทศมาเลเซีย

สร้างสภาพแวดล้อม เสริมสุขภาพ จัดการศึกษายั่งยืน

น.ส.นวพรรณ อินต๊ะวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่คว้ารางวัลชนะเลิศ  กล่าวว่า โรงเรียนดรุณวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในภาคเหนือ ที่ได้เข้าร่วมเด็กไทยแก้มใส และมีการนำแนวทางการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาเด็กและโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน ให้มีความสะอาด  ปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ 

เช่น ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่ดี ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษทานเอง และให้นักเรียนได้นำผักเหล่านั้นมาทำอาหาร หรือการใช้สหกรณ์ ร้านค้าในโรงเรียนจะไม่มีการใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมการออกกำลังกายโดยประยุกต์การแข่งเรือ ประเพณีของชาวน่านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน มีลานกิจกรรม และมีการปั่นจักรยานรดน้ำผัก

'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี มีการสวดมนต์ทุกวัน และทุกวันอังคารจะมีการสวมใส่ชุดขาว ฝึกจิต และส่งเสริมจิตอาสา การอยู่ร่วมกันในสังคม  อีกทั้ง มีการประหยัดพลังงาน นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการรักษาสิ่งแวดล้อม Low Carbon และBCG Model  รวมถึงมีการจัดการขยะอย่างครบวงจรมาใช้  และมีการใช้สื่อการสอนของเอไอเอ มาต่อยอดโครงการของโรงเรียน เสริมกิจกรรมที่จะทำ และจุดประกายครูให้ได้ไอเดียในการเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนการสอนแก่เด็ก

"จากการดำเนินโครงการ พบว่านักเรียน ครู บุคลากรมีความรู้ แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ ทั้งการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย การจัดการอารมณ์ความรู้สึก และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และสามารถขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน ขณะที่ผู้ปกครองใส่ใจสุขภาพของนักเรียนและครอบครัวมากขึ้น มีการจัดการขยะเป็นระบบ และมีความต้องการบริโภคเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนเพิ่มมากขึ้น" น.ส.นวพรรณ กล่าว

เน้นดูแลสุขภาพใจ จุดเริ่มต้นให้เด็กมีความสุข พร้อมเรียนรู้ 

ดร.สุพจนีย พัดจาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จ.ตาก ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษา กล่าวว่าโรงเรียนได้มีความร่วมมือกับแม่ค้า ร้านอาหารในโรงเรียน โดยใช้เมนูอาหารกลางวันที่ได้พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และให้เด็กๆ ได้เลือกช้อปปิ้งอาหารกลางวันได้ พร้อมทั้งมีการกำหนดสโลแกนเพื่อให้โดนใช้เด็ก เช่น 'กินอาหารถูกหลัก ถึงอกหักก็ยังแข็งแรง' โรงเรียนจะเน้นสุขภาพใจ โมเดลดูแลใจ

ขณะเดียวกัน โรงเรียนจะเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนตามสิ่งที่เขาชอบผ่าน 'หลักสูตรที่ชอบ อาชีพที่ใช่' ใน17 ลู่วิ่งพิชิตฝันให้เด็กได้เรียน จัดการเรียนรู้ และกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ ไม่เป็นการบังคับให้เด็กได้เรียน 

"เมื่อเริ่มต้นจากการมีความสุขในการเรียน พวกเขาก็จะอยากมาโรงเรียน อยากเรียนหนังสือ อยากทำกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น กรอบแนวคิดในการพัฒนาเด็ก จะเริ่มจากการมีความสุขในการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ อารมณ์ดี  มีองค์กรที่ดี สุขภาพที่ดี และมีอุ่นไอรักจากครอบครัว เพราะโรงเรียนจะส่งเสริมเรื่องสุขภาพ และดึงครอบครัวมาเป็นพันธมิตรในการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่เด็กอย่างต่อเนื่อง" ดร.สุพจนีย กล่าว

'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

รางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลมูลค่า 360,000 บาท ได้แก่ 

 • ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ชนะเลิศการแข่งขันโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ในระดับประถมศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากมายผ่านโครงการ "โรงเรียนสร้างสุข" เช่น ปลูกผักอินทรีย์ โภชนาการปลอดภัย เก็บขยะ ออกกำลังกาย สวดมนต์ และธนาคารความดี ส่งเสริมการเรียนการสอนและพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียน และนำเทคโนโลยีมาใช้สื่อสารระหว่างทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน และความมั่นใจในการดำเนินโครงการในระยะยาว

 • ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก ชนะเลิศการแข่งขันโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ในระดับมัธยมศึกษา โดยนำสื่อการสอนจากโครงการฯ เพื่อพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียน และจัดสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เช่น โครงการ Good Food Good Mood Project เป็นโครงการที่มุ่งเน้นเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรวจสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม ส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น" เพื่อคอยรับฟัง ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

รางวัลดีเด่น รับรางวัลมูลค่า 180,000 บาท ต่อโรงเรียน ได้แก่

 • ระดับชั้นประถมศึกษา
 1. โรงเรียนบ้านกาดฮาว จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านกาดฮาวได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โครงการกินอยู่อย่างรู้ค่านำพาให้ชีวิตมีสุข โครงการเด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ โครงการต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี และโครงการวงล้อเพิ่มทักษะชีวิต นอกจากนี้ ยังจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดอาหารกลางวันที่มีมาตรฐานแก่นักเรียนอีกด้วย

'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

 1. โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญจัดกิจกรรม Happy Time Happy Life ที่รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Happy Dancing (ฝึกออกกำลังกาย) Happy Brain, Happy Time (ฝึกสมาธิ) Happy Talking (สุขภาพใจ) Happy Meal and Happy Drinking (กินอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มน้ำให้เพียงพอ) ให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพใจที่ดี โดยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน

 1. โรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านศาลาได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหลากหลายด้านมาอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 หลักพื้นฐานของโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools โดยมีจุดเด่นที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักอินทรีย์ โภชนาการปลอดภัย รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านโภชนาการ 

 • ระดับมัธยมศึกษา 
 1. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาได้เริ่มโครงการ "เปลี่ยนท่าศาลาประสิทธิ์ฯ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เป็นกิจกรรมที่มีนักเรียนเป็นแกนนำและมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการร่วมกับอาจารย์ของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools โดยมี 6 กิจกรรมย่อย ได้แก่ Healthy Heroes, BMI… Be New You, Healthy Food Good Body, Club EOB, What are your heart rate? และ DMT OLAV U ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 หลักพื้นฐานของโครงการ

 1. โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 โรงเรียนพานพิทยาคม พัฒนาโครงการ "โรงเรียนเสริมสร้างสุขภาวะ" เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพของนักเรียน เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งด้านสุขภาพกาย เช่น การขยับร่างกาย โภชนาการที่ดี การตรวจสุขภาพประจำปี กีฬา คีตะมวยไทย และสุขภาพใจ ผ่านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า เป็นต้น 

 1. โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จังหวัดกระบี่

โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาดจัดโครงการ "โรงเรียนส่งเสริมสร้างสุขภาพ" ที่เน้นให้นักเรียนเข้าใจความสำคัญของการอ่านฉลากโภชนาการ อาหาร ยา และเครื่องสำอาง เพื่อป้องกันโรค NCDs โดยเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ปกครองและชุมชนผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการเดินรณรงค์ภายนอกโรงเรียน และลงพื้นที่ร่วมกับ      อย.น้อย หรือกลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสุ่มตรวจฉลากจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม เช่น วัด และชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการรับประทานอาหารและผลไม้ที่มีประโยชน์ การเก็บตัวอย่างน้ำดื่มและแหล่งน้ำในโรงเรียน การออกกำลังกาย การกำจัดขยะ การใช้ถุงผ้า การปลูกผัก การเลี้ยงปลา การปฐมพยาบาล และอื่นๆ อีกมากมาย

'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

รางวัลดีเด่นในแต่ละด้าน รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ต่อโรงเรียน

 • รางวัลดีเด่นด้านการกินอาหารที่มีประโยชน์

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร

 • รางวัลดีเด่นด้านการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง

โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ กรุงเทพมหานคร

 • รางวัลดีเด่นด้านการมีสุขภาพใจที่ดี

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส สาทร กรุงเทพมหานคร

 • รางวัลดีเด่นด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

โรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดปัตตานี

รางวัลชมเชยโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี รับรางวัลมูลค่า 36,000 บาท ต่อโรงเรียน

'เอไอเอ' หนุน'สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' หวังส่งเสริมเด็กไทยสุขภาพดีครบวงจร

ระดับประถมศึกษา

 • โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว จังหวัดชุมพร
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน จังหวัดสงขลา
 • โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ จังหวัดสุรินทร์
 • โรงเรียนบ้านดอนผอุง จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จังหวัดสุพรรณบุรี
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา
 • โรงเรียนบ้านจันทัย จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดบุรีรัมย์
 • โรงเรียนบ้านผือพอก จังหวัดศรีสะเกษ
 • โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง จังหวัดตราด
 • โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • โรงเรียนบ้านบางแสม จังหวัดชลบุรี
 • โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัดน่าน
 • โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
 • โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
 • โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 'AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี' ปีที่ 2 สามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนได้ที่เว็บไซต์  ahs.aia.com/th/th/ โดยโรงเรียนสามารถส่งโครงการเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป